top of page

MAGIE I.

Na počátku byla magie vlastní pouze samotným vílám, ovšem postupně se přenesla i na lidi. I tak je to esence, která se proplétá celým Otherkionem a dává tak lidem i vílám schopnost ovládat a přetvářet své okolí. Někdo jí využívá k tvoření, jiný k ničení. Prvotním magickým zřídlem byl Kotlík, který prostřednictvím magie stvořil nejen vznešené víly, ale i samotné bohy, kterým vtiskl nadání a strážcovství nad určitou magií. Vdechl tak život i nejrůznějším bytostem, které se po Otherkionu prochází do dnešních dní. Jen někteří ale získali dostatek schopností, aby dokázali magii ve svém okolí ovládnout.

Každá magie je jedinečná a ten, kdo jí vládne, nejdříve musí ovládnout dostatečně její základy, aby se dokázal zaměřit na jednu ze dvou cest, které každá magie nabízí. To je postavám umožněno prostřednictvím aktivity, artefaktů nebo účasti na akcích.

Lidé s magií v krvi.jpg

Lidská magie

Prázdná

Prvky této magie se prolínají i do zbylých zaměření mágů, ovšem čistě jí vládnou prázdní mágové. Mohla by se zdát jako nejslabší, ovšem pokud daný mág dostatečně svou magii rozvíjí, může se jednat i o tu nejmocnější z nich. Jako jediná také nemá žádná zaměření, na která se může následně daný mág zaměřit a rozvíjet je dál.

Složky magie:

 • Pohybování předměty (přemísťování předmětů, či jejich držení ve vzduchu, postupně se zvětšuje velikost předmětu, který takto mág udrží)

 • Telepatie (komunikace pomocí myšlenek, či jejich vysílání něčím směrem. Ovšem nedostává se za mentální štít)

 • Přízračné ruce (ruce, které ovšem nejsou viditelné. Dokáže jimi věci ničit, tvořit, způsobit člověku zranění a podobně)

Temná

Mágové, kteří se později vyprofilují jako temní, mají nejblíže k magiím, které pochází z Keratu. Po zvládnutí základních složek se zaměřují buď na mysl nebo temnotu a mohou tak získat obě zaměření, které se k této magii vážou (viz vílí magie). Ovšem i tak musí projít dlouholetým tréninkem ideálně pod vílami, které touto magií samy vládnou.

Složky magie:

 • Pohybování předměty (přemísťování předmětů, či jejich držení ve vzduchu, postupně se zvětšuje velikost předmětu, který takto mág udrží)

 • Telepatie (komunikace pomocí myšlenek, či jejich vysílání něčím směrem. Ovšem nedostává se za mentální štít)

 • Manipulace se stíny (dokáží stíny ohýbat a případně je změnit ve šlahouny. Ovšem nedokáží je zhmotnit)

Elementární

Není těžké uhádnout, že touto magií budou vládnout elementární mágové a dává jim to tak moc ovládnout živly. V průběhu života mohou získat vládu nad všemi živly a stejně tak získat i zaměření, která jsou u víl. Ovšem znamená to dlouholetý trénink pod dozorem víl. Většinou se ale zaměřují pouze na jeden živel, aby ho plně ovládli.

Složky magie:

 • Pohybování předměty (přemísťování předmětů, či jejich držení ve vzduchu, postupně se zvětšuje velikost předmětu, který takto mág udrží)

 • Manipulace s daným živlem (pohybování s ním a jeho usměrňování, musí jít o existující prvek v jejich okolí, projevuje se až jako poslední ze základních složek magie)

 • Thermokineze (dokáží ovládat teplotu ve svém okolí. Ať už její snižování nebo zvyšování)

Léčivá

Magie vlastní léčitelkám, které jí využívají k pomáhání ostatním. Projevuje se bílým světlem, které se objevuje, pokud léčitelka magii využívá k léčení zranění. Ač se jedná o magii, která se nemusí zdát mocná, dokáží ji léčitelky pod vedením Crochanek dovést až k tomu, že dokáží z čarodějek odstranit jejich démonní podstatu.

Složky magie:

 • Znalost léčivých bylin a rostlin (dalo by se to popsat jako určitý instinkt a kolektivní znalost těchto rostlin bez toho, aby se je učily a studovaly)

 • Diagnostika zranění (pouhým pohledem dokáží určit, jaké zranění či neduh danou osobu sužuje a také přijít s ideálním řešením)

 • Léčení drobných zranění (pomocí magie dokáží vyléčit některá zranění. Jedná se zejména o nějaké škrábance, či mělké řezné rány)

Zaměření:

1. NA TĚLO

 • Léčení vážných zranění (vnitřní zranění, hluboké rány, téměř vše kromě smrtelných zranění)

 • Navrácení mezi živé (léčení smrtelných zranění, ale také dokáží mrtvého vrátit mezi živé, pokud uběhne pouze krátká doba od smrti v řádu minut)

2. NA DUŠI

 • Psychické neduhy (zbavení depresí či jiných nemocí podobného rázu, vyléčení amnézie či odstranění strachu)

 • Odstranění démonických prvků (sejmutí kletby z člověka či odstranění démoncké části čarodějek)

Měniči

Magie, která svému uživateli dává možnost změnit svůj vzhled i pach a být tak k nerozeznání od předlohy, ať už se jedná o zvíře, jinou rasu či magickou bytost. Nejsou tedy limitování svým vlastním vzhledem a také jim to pomáhá k přežití. I oni ale musí trénovat a vylepšovat své schopnosti, a navíc předlohu pro proměnu, pokud jde o zvíře, bytost či rasu musí znát, aby byla přeměna dokonalá.

Složky magie:

 • Změna vzhledu (barva očí, rysy ve tváři, výška, křivky či délka a barva vlasů. Cokoliv vás jen napadne to na svém těle dokáží pozměnit a přetvořit)

 • Změna vzhledu v rámci opačného pohlaví

 • Změna na obyčejné zvíře (získají tak jeho fyzické predispozice i pach.)

Zaměření:

1. RASY

 • Hráč si může vybrat mezi rasami 2, na které se dokáže postava přeměnit. Musí se ale jednat o rasu, kterou má šanci postava potkat, či ji už potkala.

2. MAGIČTÍ TVOROVÉ

 • Jeden zástupce z přátelských bytostí (musel ho někdy potkat)

 • Jeden zástupce z nepřátelských bytostí (musel ho někdy potkat)

Vznešená víla.png

Magie vznešených víl

Ohnivá magie

Magie vlastní vílám z Illivenasu, která jim propůjčuje moc ovládat živel ohně. Říká se, že nad jeho uživateli dlí bohyně Karatiré a také je to ona, kdo jim tento dar dává do vínku.

Složky magie:

 • Odolnost vůči ohni (nemusí se bát, že by se jen tak popálily, ovšem i odolnost je něco, co se postupně vylepšuje. Zezačátku jde o toleranci vůči vysokým teplotám postupně to může dojít až po procházení se v ohni)

 • Zvyšování teploty (ať už v rámci okolí, sobě sama nebo někomu jinému)

 • Manipulace s ohněm (musí jít o už existující oheň, se kterým dokáží pohybovat)

Zaměření:

1. ÚTOK

 • Vytvoření ohně (dokáží ho vytvořit z ničeho, a to i za nepříznivých podmínek, udržet ho pak je otázka druhá)

 • Spalování (dalo by se to popsat i jako vysušování člověka zaživa, jeho spalování zevnitř, kdy plameny ani nemusí být viditelné)

2. OBRANA

 • Ohnivé brnění (dokáží obklopit svoje tělo plameny, které jsou na takové úrovni, že nepropustí útok, v tomto případě ani nepotřebují existující oheň, stačí jim oheň uvnitř nich)

 • Ohnivý štít (vytvoření obrany proti útoku kolem více lidí či na větším prostoru. Ani k tomuto kroku není potřeba existující oheň.

Vodní magie

Magie pocházející od boha Tarnea, který jejím prostřednictvím propůjčuje vílám z Cyry moc nad vodním živlem.

Složky magie:

 • Dýchání pod vodou (nemusí se bát, že by se pod vodou ihned utopili, ovšem i jejich pobyt pod ní je omezen)

 • Usměrňování vodních proudů (dokáží je směrovat a přizpůsobovat svým potřebám)

 • Manipulace s vodou (musí jít o existující vodu, která je někde v jejich okolí v kapalném stavu)

Zaměření:

1. LÉČENÍ

 • Léčení drobných zranění (s pomocí vody dokáží vyléčit drobná zranění sobě i jiným. Mělké řezné rány, škrábance, naraženiny)

 • Extrakce jedů (dokáží vyvést jed z těla otráveného, a tak ho zbavit této otravy)

2. NIČENÍ

 • Vysátí vody z okolí (voda se nenachází jen v řekách a jezerech, ale také v rostlinách či živých bytostech, tu tak tyto víly dokáží vysát a využít k boji)

 • Ovládnutí krve (i krev se skládá z vody, a tak mohou ovládat pohyby těla)

Vzdušná magie

Moc nad vzduchem a větrem získávají víly z Evasiru, kterým ji propůjčuje bohyně Pescia.

Složky magie:

 • Schopnost vidět větrné proudy (dokáží vidět směrování větru, ať už mírného vánku, či silných poryvů)

 • Usměrňování poryvů větru (jejich zrychlení, zpomalení, či nasměrování do jiného směru)

 • Manipulace větru (vytváření poryvů větru a využítí větru k obraně)

Zaměření:

1. OVLÁDÁNÍ POČASÍ

 • Snižování a zvyšování tlaku vzduchu (můžou tak způsobit nedostatek vzduchu pro existenci jiných, či naopak tlak zvýšit tak, že je ho až příliš)

 • Vytváření přírodních úkazů spojených s větrem (silný vítr, orkán, tornáda, hurikány)

2. VZDUCHOHYBNOST

 • Pohybování předměty (nikoli pomocí mysli, ale prostřednictvím vzduchu)

 • Levitace (schopnost vznést sebe či jiného do vzduchu i bez křídel)

Zemní magie

Vládu nad živlem země získávají víly ze Sendanu a do vínku jim ji dává bohyně Onteri.

Složky magie:

 • Oživení půdy (dokáží i neúrodnou půdu obohatit o živiny, aby dávala vše potřebné nejrůznějšímu druhu plodin)

 • Zpevnění a zlehčování půdy (uzpůsobení hustoty a pevnosti dle potřeb)

 • Manipulace se zemí (tvarování hlíny, útočení za pomoci země či manipulace s ní či prvky, které z ní pochází)

Zaměření:

1. ZKÁZONOŠSTVÍ

 • Vytváření zemětřesení či trhlin v zemi

 • Ovládání lávy (musí být ale u zdroje, či se k němu dostat, nelze ji jen tak uprostřed pouště vytáhnout ze země)

2. VÁLEČNÍK

 • Oddělování kusů skály (dokáží vyrvat v podstatě kus skály použít ho k útoku)

 • Kamenná kůže (zpevní svou kůži tak, že jí pokryjí zemí, a tak je pevnější a lépe odolá i přímým útokům či zvyšuje její odolnost proti některým magickým útokům)

Magie temnoty

Tato magie je doménou víl z Keratu, na které dohlíží bůh Dagavyran.

Složky magie:

 • Vidění ve tmě (tyto víly jsou obdařeny lepším zrakem, který jim dovoluje vidět i v temných zákoutích)

 • Manipulace se stíny (jejich ohýbání, prohloubení či zesvětlování)

 • Zhmotňování stínů (přivedení stínů do hmotného světa, a tak pomocí nich útočit či svazovat)

Zaměření:

1. ZVĚD

 • Obalení se stíny (možné dosáhnout až neviditelnosti)

 • Navození absolutní tmy (ať už v místnosti, či na venkovním prostranství)

2. STÍNOPĚVEC

 • Komunikace se stíny (dokáží rozumět řeči stínů a využívat je tak ke špehování či získávání informací)

 • Cestování skrze stíny (přesouvání se z jednoho místa na druhé prostřednictvím stínů)

Magie kouzel

Magie, která dává vílám z Bakirahu moc provádět nejrůznější kouzla nevázaná jen na výše zmíněné magie. Jsou pod ochranou a dohledem boha Lrasaiona.

Složky magie:

 • Ovládání existujících základních kouzel (jednoduchá kouzla i z ostatních magií, je k nim ale potřeba znát formuli či zajistit si potřebné pomůcky, může jít i o lektvary)

 • Vytváření talismanů (vtisknutí předmětům určité posílení nějakého atributu - štěstí, rychlost, síla a podobně, nefungují věčně)

 • Astrální projekce (možnost cestovat bez vazby na své fyzické tělo, ať už ve viditelné formě, či nikoli. Nelze ale zůstat mimo tělo příliš dlouho)

Zaměření:

1. FATA MORGANA

 • Vytváření iluzí (jejich uvěřitelnost záleží na fyzickém i psychickém stavu cíle, či síle jeho mentálního štítu)

 • Přivolávání (schopnost přivolat nejrůznější tvory, je ale potřeba znát formuli a jedná se o riskantní věc, protože tvor se může obrátit i proti přivolávači)

2. ČAROMISTR

 • Uvalení kleteb (ať už na nějaký předmět, artefakt, nebo na samotnou osobu, je potřeba dbát na přesný postup či pomůcky)

 • Vytváření vlastních kouzel (schopnost vymýšlet nová kouzla a rozšiřovat tak povědomí o tom, co magie dokáže, nezaručuje ale schopnost nová kouzla provést)

Světelná magie

Vzácná magie, kterou jsou obdarovány víly na území Illivenasu. Její udělování a dohled nad uživateli má na svědomí bůh Batiron

Složky magie:

 • Ovládání intenzity světla (dokáží jeho intenzitu, jak zvýšit, tak snížit, ovšem není to tak, že by dokázali světlo vytvořit)

 • Vstřebávání světla (jsou schopni světlo nasát do sebe a pak ho vyzařovat, postupně si ho třeba dokáží uchovat i pro pozdější použití)

 • Ohýbání světla (nasměrování směru, kterým světlo září i bez toho, aby ho něco odráželo)

Zaměření:

1. BOJOVNÍK

 • Zhmotňování paprsků (dokáže přivést paprsky světla do hmotného světa a například s nimi někoho probodnout či ho svázat)

 • Vytváření světelných zbraní a štítů (vytvoření jakékoli zbraně či štítu, ovšem není to trvalá věc, ale dá se použít vždy jen jednou a okamžitě. Nelze je uchovávat)

2. DOBRODINEC

 • Léčení pomocí světla (především bolesti nebo i lehká zranění. Nic velkého, světlo je vždy potřeba i barevně přizpůsobit danému zranění)

 • Komunikace a posílání vzkazů skrz duhu (není potřeba, aby byla duha přírodní, ale lze využít i přirozenou. Díky magii mohou posílat vzkaz či zprávu, adresát nemusí být u duhy nebo ji vidět)

Magie chladu

Tato magie je dávána jen výjimečně do vínku vílám z Cyry a její hlavní nositelkou je bohyně Narilya.

Složky magie:

 • Odolnost vůči chladu (začíná to jako větší tolerance vůči nižším teplotám, nakonec se můžou dostat až do stadia, že je nelze zmrazit)

 • Snižování teploty (dokáží snížit teplotu jak sobě, tak někomu jinému, či svému okolí)

 • Manipulace s ledem (nedokáží nic zmrazit mrknutím oka, ale dokáží již s vytvořeným ledem manipulovat, nikoli ho tvarovat)

Zaměření:

1. MRÁZ

 • Celkové zmrazení vody (hluboké zmražení a většinou se jedná o menší objemy vody, aby si tak vytvořily pevný led)

 • Zmrazení živých bytostí (zmrazení každé buňky v těle, výsledek se dá přirovnat k ledovým sochám)

2. SNÍH

 • Povrchové mražení (nemrazí celkově a do hloubky, ale jen po povrchu, tudíž voda uvnitř této skořápky je stále v tekuté formě)

 • Přivolání a ovládání sněhu (způsobení podmínek pro to, aby začalo sněžit a dokáží pak vločky ovládat, spojovat je, a dokonce jimi útočit)

Magie kovu

Vzácnější z magií, kterou mohou vládnout víly pocházející z Evasiru. Magii kovu dostal na starost bůh Franit, který jí také dle svého uvážení rozdává.

Složky magie:

 • Vycítění kovů v zemi (dokáží poznat, kde se pod nimi nachází nějaký kov, a dokonce i přesně určit jaký to je)

 • Pohybování s kovem (nejde o jeho ohýbání, ale jednoduše o manipulaci s ním, nasměrování či odvrácení útoku kovové zbraně)

 • Manipulace s rozžhavěným kovem (tvarování, ohýbání či i útok. Nelze ale zapomínat na to, že tekutý kov tuhne a tok s ním nelze manipulovat donekonečna)

Zaměření:

1. KOVÁŘ

 • Ohýbání kovu

 • Přetváření kovů (dokáží jeden kovový předmět pomocí magie přetvořit v jiný)

2. MISTR KOVU

 • Ovládání kovových zbraní (dokáží s nimi bojovat i bez toho, aby je drželi v ruce, ovšem musí znát styl boje s danou zbraní)

 • Magnetický štít (vytvoří okolo sebe magnetické pole, kterým dokáží zastavit například letící šípy)

Magie rostlin

Magie, kterou má na starost bůh Caretheal a dle jeho uvážení tak rozdává vílám ze Sendanu moc nad rostlinami. Jedná se o vzácnější ze sendanských magií.

Složky magie:

 • Rozeznávání rostlin (rozeznají o jakou rostlinu se jedná, ačkoliv se této znalosti nikdy neučili. Dá se to nazvat určitým kolektivním vědomím, které uživatelé této magie sdílí)

 • Komunikace s rostlinami (ať už jde o zjišťování potřeb rostlin nebo o zjišťování informací, či o komunikaci s někým dalším právě prostřednictvím rostlin)

 • Ovládání rostlin (usměrňování růstu, jeho zrychlení, zpomalení, či nasměrování)

Zaměření:

1. TRAVIČ

 • Manipulace se šlahouny a výhonky (jejich rychlý růst, útok s nimi či svázání nepřítele)

 • Obohacování o jedy (dokáží jak rostliny, tak i některé předměty pocházející z přírodnin obohatit o jed)

2. BOTANIK

 • Vyvolání vzácných rostlin (nepotřebují ani semínka, ale dokáží přivolat vzácné rostliny, které se běžně v přírodě nevyskytují)

 • Oživování a uzdravování rostlin (rostlina nemůže být mrtvá dlouho, jde o řády hodin, kdy ji ještě lze oživit)

Magie mysli

Vzácná magie, kterou drží ve svých rukách bohyně Sevýrea a rozdává jí vílám pocházejícím z Keratu hodné tohoto daru.

Složky magie:

 • Telepatie (komunikace prostřednictvím myšlenek, či vkládání myšlenek a obrazů někomu jinému do mysli, Ze začátku se nedostanou za mentální štít, postupně se k tomu ale mohou dopracovat)

 • Zjišťování síly mentálního štítu (schopnost vidět jakýmsi vnitřním zrakem vzhled mentálního štítu dané osoby a také zjistit jeho odolnost a sílu)

 • Posílení mentálního štítu (dokáží posílit štít jak sami sobě, tak ale i jiným)

Zaměření:

1. OČISTEC

 • Procházení a mazání vzpomínek (vniknutí do mysli a odstraňování vzpomínek či jen jejich procházení)

 • Ničení mysli (stejně jako se dá rozdrtit tělo, oni dokáží rozdrtit mysl, tudíž dané osobě zničí veškerou osobnost)

2. LOUTKÁŘ

 • Procházení a přetváření vzpomínek (dokáží vzpomínky, jak procházet, tak je přetvářet, a už kompletně nebo jen částečně, nezvládnou je ale vymazat)

 • Ovládání mysli (dokáží ovládat chování a jednání člověka i na dálku)

Magie přeměny

Magie, kterou má pod svým dohledem bohyně Jarisa a rozdává ji jen výjimečně vílám pocházejícím z Bakirahu.

Složky magie:

 • Získávání fyzických atributů (tesáky, drápy, oči, srst či šupiny na některých místech)

 • Zbystřování smyslů (získání smyslů a posílení těch, které jsou vlastní dané přeměně)

 • Částečná přeměna (změna části těla na danou podobu)

Zaměření:

1. BYTOST

 • Kompletní přeměna (získání celého vzhledu bytosti nebo nestvůry kterou tato magie víle vybrala)

 • Druhá podoba (objevení druhé podoby, která je ale v jistých ohledech podobná první)

2. ZVÍŘE

 • Kompletní přeměna (získání celého vzhledu zvířete, které tato magie víle vybrala)

 • Druhá podoba (objevení druhé podoby, která je ale v jistých ohledech podobná první)

bottom of page