top of page

Npc charaktery

Stejně jako snad na každém RPG i tady máme svoje NPC postavy, pro upřesnění zkratka znamená non-player character a jak už z toho vyplývá, za tyto postavy nemůžete hrát, tudíž se liší od systémových postav. Ovšem můžete je zmínit ve svých postech, můžou tam i mluvit, ale musíte dodržet charakter. Jediné dvě postavy, o kterých se ve svých příspěvcích zmiňovat nesmíte je Kotlík a Suriel (ten jen v ojedinělých případech - akce). Jediní, kdo mají právo za NPC postavy psát plnohodnotné příspěvky, jsou admini, případně hráč s povolením.

Kotlík.png

Kotlík [vypravěč - stvořitel světa - magický artefakt]

Jak je psáno v reáliích víl, tak Kotlík je původcem světa, v to alespoň věří víly. Na pohled je to tmavá kovová nádoba, která je dospělému průměrně vysokému muži do úrovně prsou. Takže nijak malý není. Je to velice mocný artefakt, který představuje obrovskou moc a jistě by ho kdejaká víla chtěla pro sebe, ovšem jeho ovládnutí je téměř nemožné, pokud nejste stvořenou vílou, jenže ty už dávno vymizely. Navíc sám Kotlík je ztracen a nikdo nezná jeho polohu. 

Pro nás zastává roli Vypravěče, kterému hráči nesmí odporovat. Je všemocný, vševědoucí a vůbec. Navíc má také vlastní osobnost, takže být Vámi, tak si ho nepoštvu proti sobě.

Suriel.png

Suriel [nižší víla - věk neznámý - Otherkion]

Suriel je možná nižší vílou, ovšem dal by se považovat za jednu z těch mocnějších. Neoplývá speciálními magickými silami, ale na druhou stranu ví všechno. Na rozdíl od Vulcaniců, kteří sice vědí hodně, tak mají jen dostupné informace, které si mohou vyhledat. Suriel ví všechno o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

Svraštělá kůže těsně potahující tělo vyhublé na kost, bezertá ústa, nosní škvíry a jasně bílé oči. Jeho hlas zní jako mnoho hlasů v jednom, starý i mladý, krásný i děsivý. Většinou je zabalený do otrhaného hávu, proto je jen přirozené, že je jeden ze způsobů přivolání Suriela je i nabídnutí oblečení. Také se hodí čerstvě podříznuté kuře, aby se rozptýlil, také připravit nějakou past, do které by se mohl chytit a neutéct. Také nemůže přecházet přes tekoucí vodu. 

Ovšem připravte se na to, že odpovědi na Vaše otázky se Vám nemusí líbit a nebo je dostanete v tak dobře zaobalené formě, že je nerozluštíte, dokud nepřijde ten správný čas. 

Domovem Suriela je celý Otherkion.

761842708_parrillaimage2.jpeg.387edca830

Evanore Černozobá [železozubá - 1153 let - vůdkyně klanů]

Jelikož i čarodějky oplývají dlouhověkostí není nic zvláštního, že jejich vůdkyně je asi nejstarší ze všech vůdců. Vzhledem k jejímu jménu je asi jasné, že v čele klanů momentálně stojí Černozobí. Kromě toho, že vede všechny klany, tak je taktéž babičkou Calima, která ho vychovávala, protože svou dceru považovala za neschopnou, což se jí jen potvrdilo, když byla zabita v bitvě. Je skvělým zástupcem své rasy. Krutá, nemilosrdná, rozhodná a bez jakéhokoli slitování. U ní jeden pochybuje, že má nějaké srdce, o duši nemluvě. Ke všem se chová chladně a s odstupem, nezáleží jí, jestli je jí dotyčný blízký nebo ho nezná, ke všem se chová stejně, takže byste u ní mohly najít jistou spravedlnost. Klany vede pevnou rukou a chová nenávist ke svým nepřátelům. Pokud má tedy válka mezi čarodějkami a zbytkem poloostrova někdy skončit, za její vlády to rozhodně nebude.

Zior ara Valdrinor.jpg

Zior ara Valdrinor [člověk - 57 let - král Fiplinu]

Král Fiplinu je známý hlavně tím, že jeho manželkou byla vznešená víla z Illivenasu, kterou kupodivu král přežil. Ovšem něco, co ví jen minimum lidí, hlavně královi nejbližší, je to, že se svou manželkou měl král i pouto druhů. Tak moc ojedinělý dar. Krále sice svým způsobem ztráta jeho družky zlomila, ale na druhou stranu v něm stále přetrvává vstřícnost a spravedlnost, se kterou dlí nad svým královstvím. Udržuje dobré vztahy se všemi vílími říšemi, nebo se o to alespoň snaží. Poloha jeho království není zrovna nejšťastnější. Ze severu sousedí s Dyribthanem, tudíž se na jeho území soustředí veškerá spojená síla víl a lidí, a z východu sousedí s Mairornem, který uzavřel své hranice před magií a nemá s Fiplinem nejlepší vztahy. Ovšem král se soustředí na blaho svého lidu, který chrání a k tomu samému vede i svou dceru. Je to starostlivý a pečující otec, jak pro mladou princeznu, tak pro celé království.

Morgaine Horin.jpg

Morgaine Horin [člověk - 39 let - královna Mairornu]

V Mairornu není nic zvláštního, že vládne žena, protože zde i ony mají právoplatný nárok na trůn, pokud jsou prvorození, což Morgaine byla. Už odmalička byla vedena k nenávisti vůči magii a vílám, stejně jako k tomu vede všechny své děti a hlavně Regavana, který má nastoupit na trůn po ní. Možná může působit mile a vstřícně, ale tak tomu opravdu není. Vládne království železnou rukou a bez milosti trestá jakékoli porušení zákonů, hlavně pokud se to nějak týká magie. Její manželství bylo čistě politickým aktem, tudíž její manžel nemá v království velké slovo. Kromě Regavana má ještě dceru a mladšího syna, ke kterým se snad jako k jediným chová jako lidský tvor. Chová k nim mateřskou lásku, ale stále je na ně tvrdá a i je vede k nenávisti k vílám a magii. 

Toross Baldimmor.jpg

Toross Baldimmor [víla - 852 let - vladař Illivenasu]

Toross drží společně se svou manželkou ochranou ruku nad Illivenas, ovšem neznamená to, že by nějak své lidi omezovali, navíc více méně vládnou bok po boku, ač Toross má v každém rozhodnutí konečné slovo. Má klidnou a mírnou povahu, ovšem dokáže si stát za svým a raději problémy řeší slovy než bojem, což neznamená, že by nebyl zdatným bojovníkem. Dal by se popsat jako král z lidu, protože se nepovažuje za něco víc než jsou ostatní víly a k tomu vede i své děti. kromě Oldira má ještě mladší dceru, která je jeho malou princeznou a syna Veragina, který je ale pro království i zbytek světa po smrti. O tom, že tomu tak není, ví jen on sám a Illivenaská kněžka Ayda. Ke svým lidem je laskavý a věří v ně, ovšem nemá tak budovatelské tendence, které v sobě nosí Oldir. 

Pokud jde o jeho moc, tak je velká. Magii světla i ohně ovládá na tak vysoké úrovni, na kterou se dokáže dostat. Je schopný i v noci přivolat světlo nebo rozpoutat požár, ale rozhodně se nedá považovat za nejsilnějšího vladaře, kterého Illivenas kdy mělo. 

Denegis ci Palis.jpg

Denegis ci Palis [víla - 967 let - vladařka Cyry - královna vílí říše]

Denegis se k vládě dostala vlastně nedávno a to jen díky smrti jejího manžela, krále a vladaře. I přes námitky některých vladařů, hlavně Dagena, ovšem nakonec si alespoň dočasný titul uhájila. Vládne říším pevně a na rozdíl od svého manžela nemá problém intrikařit a jít si za svým za jakoukoli cenu, i když si vždy dává pozor, aby na ní nespadl ani střípek viny. Své činy pečlivě skrývá, ovšem je schopnou manipulátorkou a ráda si vytváří plány a nejrůznější cesty, jak se dostat ke svým cílům. Ocenění za matku roku by asi do jejích rukou neputovalo, protože svou dceru využívá k tomu, aby získala to co chce. Navíc vzhledem k Tamalině povaze je pro ní zklamáním, protože po ní nezdělila její cílevědomost a chuť získat moc. Tudíž jí občas vynechává z vladařských záležitostí, ač by pro princeznu bylo potřeba se pomalu do podobných záležitostí zapojovat.

Vládce Cyry a král vílí říše by si asi jen těžko vybral slabou partnerku, tudíž Denegis vlastní jednu z nejsilnějších magií vody v celé Cyře. Je schopná manipulace s vodou i v těch nejmenších detailech, zvládne vytvořit přílivovou vlnu nebo vytvarovat vodní klon s přesnými rysy dané osoby. Kromě toho je také schopná přivolat k sobě vodu i na místě, kde zdánlivě žádná není tak, že jí vytáhne z rostlin či země.

Virion dei Evasir.jpg

Virion dei Evasir [víla - 923 let - vladař Evasiru]

Stejně jako u jeho syna je jeho osobnost rozdělena na akademika a bojovníka, on se ovšem soustřeďuje spíš na vzdělání, protože bojovníkem se stal jeho bratr. Virion nikdy neměl ambice dosáhnout na vládu nad všemi vílími říšemi, vždy dával přednost klidu studovny a jednáním rady, případně i nějakým strategickým poradám, které se týkaly vývoje války s železozubými. Jeho chování vůči synovi je odměřené, zvlášť kvůli synově touze vyhrát turnaj, která jeho samotného nechává klidným. Ovšem evasirský vládce dává přednost odměřenému chování snad ke všem ve svém okolí, ovšem není chladný nebo odtažitý, jen nedává moc najevo emoce. Kromě Mariuse má ještě mladšího syna, který je povahově po otci více než jeho starší bratr, proto se k němu Virion možná chová o něco málo vřeleji.

Jeho magie vzduchu a kovu už dosáhla svého maxima, což znamená, že zvládne vytvořit větrná tornáda, pohybovat i většími předměty, zvládne ohýbat i ukovaný meč, ovšem chce to snahu a velkou dávku moci.

Dagen Silvius.jpg

Dagen Silvius [víla - 1026 let - vladař Keratu]

Nejstarší ze všech vladařů vládne Keratu, což rozhodně není nic snadného. Vláda byla vždy jeho hlavní prioritou, protože udržet na uzdě vlastní dvůr plný intrik a navíc ještě udržet alespoň na neutrální hranici vztahy s ostatními říšemi, není jednoduchý úkol. Navíc jako vladař ani neměl tu možnost si svobodně vybrat manželku, tudíž přestože byl zamilovaný, vzal si z politických důvodů jinou. Láska tedy v jeho životě nikdy neměla velký prostor. Ke své ženě se nechoval nikterak vstřícně a podobný přístup měl i ke svému jedinému synovi a jeho dědici. Ovšem po zavraždění jeho ženy a jistému vyhrocení uvnitř dvora, dal synovi větší pravomoci a svým způsobem ho nechal podílet se na vládě. Vládce Keratu je tedy chladným a vypočítavým mužem, který se už přes tisíciletí pohybuje na dvoře plném intrik a manipulacích, na kterých se v nemalé roli podílí. Stejně tak je i mistrem přetvářky a diplomacie a pokud jde o něco co chce, nemá strach jít si pro to přes mrtvoly.

Jeho moc je velká a svou velikosti soupeří jen s jedním dalším vládcem a to s Erlanem. Dokáže zhmotnit stíny kolem sebe a nechat je fyzicky útočit, stejně tak je schopen vytvořit temnotu v místnosti, ale i na volném prostranství. Pokud jde o jeho magii mysli, tak je schopen prolomit skoro jakýkoli mentální štít, někdy bez práce, někdy s nějakým úsilím. Manipulace myslí, čtení v ní, mazání a přidávání myšlenek, mistrná ochrana vlastní mysli. Nic z toho mu nedělá problém.

Tienos Santanko.jpg

Tienos Santanko [víla - 913 let - vladař Sendanu]

Vládce Sendanu by se dal popsat jako laskavý, ale přísný vládce. Snaží se vycházet žádostem svých lidí vstříc, avšak všechno má své meze. Hloupé a nesmyslné žádosti a prosby bez okolků smete ze stolu a žádné námitky nebere na vědomí. Tuto tvrdohlavost po něm zdědila i jeho dcera, která jí ale projevuje hlavně zarputilými útěky z paláce, i přes zákazy jejího otce. Tienos svému lidu věří, ale přesto má o svou mladou dcerku strach. Jeho manželka a družka je snad jedinou osobou, která mu dokáže promluvit do duše a obměkčit ho ve chvílích, kdy se zasekne. Ona je také důvodem, proč dovolil, aby jeho dcera vyrůstala mezi obyvateli hlavního města. Svou rodinu miluje nade všechno na světě a nedokáže si představit, že by někoho z nich ztratil, což se jen upevnilo ve chvíli, kdy se mu před pár lety narodil syn. Vládce Sendanu je tedy velmi ochranitelský a buďte si jistí, že pokud uvidí jen náznak nebezpečí, které by ve výsledku mohlo ohrozit jeho rodinu, nebude se zdráhat pustit do boje.

A že není slabý dokazuje i jeho magie. Zvládne nechat vyrůst ze země zeď, nebo v ní rozevřít trhlinu, pohybovat kusy kamení a použít je jako zbraň. Rostliny by mu mohly říkat pane, pokud by byly schopné mluvit, protože je schopný je nechat vyrůst a používat je jako zbraň.

Erlan_edited.jpg

Erlan Zalin [víla - 869 let - vladař Bakirahu]

Vládce Bakirahu na svém trůně nesedí nikterak dlouho, asi nejkratší dobu ze všech současných vládců, což ale nemá žádný dopad na to, že se dá popsat jako dobrý vládce. Vzhledem k tomu, že Bakirah je královstvím učenců, tak on sám se většinu svého života věnoval studiu, tudíž jeho vědomosti jsou opravdu rozsáhlé. Od historie Otherkionu, po mocná kouzla. Není ke svým lidem ani krutý, ale na druhou stranu ani není příliš laskavý, aby je nechal dělat, co se jim zlíbí. Má důvěru v sebe sama, což po něm zdědil i jeho mladý syn, ovšem na rozdíl od něj, on se nedá považovat za naivního. Je bystrý a rozhodný, dokáže ve všem najít nějakou skulinu a rád dává druhým najevo, že je dokáže přechytračit. Svou družku a současnou manželku našel sice před delší dobou, ale dlouho okolo sebe jen kroužili, protože se nechtěla vzdát svého postu kněžky, což udělala ve chvíli, kdy vyučila svou učednici. To je také důvod, proč je jeho syn nejmladším z dědiců, ovšem Erlan si nemyslí, že by to muselo nutně znamenat jeho prohru a svého syna podporuje a pomáhá mu v tréninku, ať už magickém nebo bojovém.

Možná je jedním z nejmladších vládců, ale to mu nikterak neubírá na jeho moci, jejíž velikost je obrovská. To mu také dodává jistou sebedůvěru. Pohybování s předměty mu nedělá problémy a je mistrem iluzí, ač u protivníků se silnějším štítem, je to náročnější, taktéž se může chlubit tím, že s velkou dávkou moci dokáže poručit blesku nebo dešti. Některá kouzla nebo kletby, na které je potřeba moc dvou nebo tří víl, zvládne sám. Taktéž je nadaným léčitelem. Pokud jde o jeho magii přeměny, tak má v celkovém součtu dvě, které navíc dokáže i kombinovat.

Auria Crochanská.jpg

Auria Crochanská [Crochanka - 398 let - královna Gretlipu]

Auria už na první pohled působí jako někdo, komu se můžete svěřit s jakýmkoli probléme. První dojem je u ní opravdu něco, čemu můžete věřit. Ráda si vyslechne vaše problémy a poradí vám, pokud bude vědět jak. Taktéž si na kohokoli v nouzi udělá tolik času, kolik je potřeba. Je velmi snadné začít jí věřit, protože je laskavá, vstřícná a moudrá. Stejně jako všechny Crochanky složila slib, že svými schopnostmi bude pomáhat všem potřebným. Intriky, krutost a zabíjení jí opravdu nic neříkají, protože nikdy nepotřebovala nic takového použít. Její země jen vzkvétá a pro nějaký klam nebo přetvářku tam opravdu není místo. Ovšem není to tak, že by snad byla lehce manipulovatelná, tak to rozhodně není. Je moudrá a všímavá a dokáže být opravdu nepříjemná, pokud odhalí, že jste se pokusili s ní manipulovat.

Pokud jde o její schopnosti, tak je výbornou léčitelkou, stejně jako všechny Crochanky. Její léčitelství je o dost lepší než u víl v Bakirahu nebo jejich vládce. Dokáže vyléčit i člověka na pokraji smrti bez toho, aby měl nějak velké následky. Jizva je už něco jiného. Ovšem také je schopná uvalit na druhé kletbu, která může být velmi silná, ovšem mockrát se k podobnému kroku neuchýlila.

Theoden Sarmaer.jpg

Theoden Sarmaer [Illyrijec - 803 let - vůdce Illyrijců]

Muž, který je známý snad každému Illyrijci. Vůdce Illyrijců Theoden není zrovna tou nejvstřícnější osobou, kterou jste kdy potkali. Přece jen Illyrijci jsou temperamentní a hlavně bojovný národ a udržet je všechny na uzdě je dost těžký úkol. Ovšem Theoden je muž na svém místě. Je spíše bojovník než diplomat, což velmi rád dokazuje na bitevních polích. Ovšem pokud jde o vedení jeho druhu, není zrovna pokrokovým vůdcem. Dodržuje staré a zažité zvyky, i když král Fiplinu ho donutil zapojit do výcviku a legií i ženy. Ovšem vždy jen ty výjimečně nadané, jinak jim nechá useknout křídla. On to bere tak, že je to jejich ochrana, aby nemusely trpět na bojišti. 

Pokud jde o jeho bojové schopnosti, tak jen stěží najde konkurenta. Je výjimečným mezi svým druhem. Během těch let, co je naživu, vypiloval své bojové schopnosti na maximum. Stejně tak lez usoudit o koho jde, pokud ho najdete v plné zbroji na bojišti. S jeho šesti rudě se lesknoucími zřídly to není zas tak těžká otázka, kdo to vedle vás bojuje.

Eneas.jpg

Eneas [mág - věk neznámý - Ničitel - vězeň]

Okolo tohoto muže se točí spoustu historek, povídaček a legend. Stejně tak má i mnoho jmen, ale nejznámější je Ničitel. V celém Otherkionu jistě není živá bytost, která by o něm neslyšela. Nejmocnější mág, který kdy chodil po této zemi a rozhodně se neproslavil svým dobráckým chováním. I když v jeho žilách koluje částečně i vílí krev, které vděčí za svůj magický dar, tak k čemukoli vílímu chová averzi. Díky tomu si také vybudoval pověst. Od chvíle, kdy se jeho magie plně probudila, ničil vše spojené s vílami. Jejich domovy, výtvory i samotné víly. Před ničím se nezastavil.

V současné době je uvězněný ve vězení v Keratu, kam ho uvrhli nejmocnější vládci jeho doby. Od jeho uvěznění uplynula tak dlouhá doba, že o tom, že tento mág stále žije, vědí jen vladaři Keratu. V ostatních královstvích se změnil jen na legendu a bubáka pro děti.

Vzhledem k jeho moci a asi i jeho vílí krvi získal dlouhověkost. Součástí jeho uvěznění je kromě jeho cely i to, že je uvězněný v podobě růžového králíčka.

bottom of page