top of page

MAGIE II.

Nižší víla.png

Magie nižších víl

Skrývání podoby

Tato magie je vlastní všem nižším vílám, které jsou schopné magii nějak ovládat. Hlavním důvodem její existence a jejího osvojování je zakrytí vzhledu, který používají jen nižší víly, aby lépe zapadly v prostředí, kde se nacházejí vznešené víly a lidé. Ne všechny tuto dovednost ale nutně využívají, ačkoliv tu možnost mají.

Složky magie:

 • Zakrytí skutečného vzhledu (vytvoření druhé podoby, která je nejvíce podobná lidem, nedokáží změnit svou výšku či některé rysy v obličeji. Jedná se o hmotnou iluzi, jelikož dokáží nechat zmizet svůj ocas, rohy či křídla)

 • Výdrž (odvíjí se od stáří a samotné moci jednotlivce, některé víly udrží svou podobu jen po několik hodin, jiné jsou schopné ji udržet i týden)

Regenerace

Schopnost posílená magií, která je vlastní Serenům. Dokáží tak léčit sami své tělo, a to až do takového extrému, jako vyhnout se smrti po téměř smrtelných zraněních. Není to něco, co by dokázali vědomě ovládat. Nejsilnější je mezi jejich 80 a 150 rokem, pak postupně ochabuje a zpomaluje se.

Složky magie:

 • Regenerace (dokáží urychlit svou regeneraci na řády minut, ovšem záleží i na závažnosti zranění)

Ovládání vzduchu

Jedná se o magii vzduchu, kterou některým Vesperům dává jako dar bohyně Pescia jako památku na jejich vznik. Nemůžou se dostat k zaměřením, ale dokáží ovládat základy stejně jako vznešené víly. Jedná se o výjimečné případy a nevládne jí tedy každý Vesper.

Složky magie:

 • Schopnost vidět větrné proudy (dokáží vidět směrování větru, ať už mírného vánku, či silných poryvů)

 • Usměrňování poryvů větru (jejich zrychlení, zpomalení, či nasměrování do jiného směru)

 • Manipulace větru (vytváření poryvů větru a využití větru jako obrany)

Ovládání vody

Touto magií bývají z nižších víl obdarovány Lethy a to většina z nich, jelikož jejich domov je pod vodou. Nemohou získat žádné zaměření, ale i tak dokáží ovládat základy vodní magie.

Složky magie:

 • Usměrňování vodních proudů (dokáží je směrovat a přizpůsobovat svým potřebám)

 • Manipulace s vodou (musí jít o existující vodu, která je někde v jejich okolí v kapalném stavu)

 • Komunikace s vodními tvory (zvířaty i nestvůrami či příšerami)

Magie přírody

Touto magií vládnou pouze Nethiloři a to také ne všichni. Jen ti, u kterých se projeví nadání pro magii. Pak se ale ihned dělí na ty, kteří mají nadání více pro floru, a tedy rostliny a zemi, a na ty, kteří si více rozumí s faunou, tedy zvířaty.

Zaměření:

1. FLORA

 • Oživení půdy (dokáží i neúrodnou půdu obohatit o živiny, aby dávala vše potřebné nejrůznějšímu druhu plodin)

 • Rozeznávání rostlin (rozeznají o jakou rostlinu se jedná, ačkoliv se této znalosti nikdy neučili. Dá se to nazvat určitým kolektivním vědomím, které uživatelé této magie sdílí)

 • Komunikace s rostlinami (ať už jde o zjišťování potřeb rostlin nebo o zjišťování informací, či o komunikaci s někým dalším právě prostřednictvím rostlin)

 • Ovládání rostlin (usměrňování růstu, jeho zrychlení, zpomalení, či nasměrování)

2. FAUNA

 • Zbystřování smyslů (získání smyslů a posílení těch, které jsou vlastní dané přeměně)

 • Kompletní přeměna (na zvíře, kterému je Nethilor podobný)

 • Komunikace se zvířaty (předávání myšlenek, využívání jich jako poslů, či zjišťování situace v lese)

Ovládání ohně

Bohyně Karatiré propůjčila také částečně dar ovládat oheň i Vulcanicům. Nemohou se dostat k žádnému zaměření a stejně tak je jejich schopnost omezená na drobná kouzla a manipulaci.

Složky magie:

 • Odolnost vůči ohni (nemusí se bát, že by se jen tak popálily, ovšem i odolnost je něco, co se postupně vylepšuje. Zezačátku jde o toleranci vůči vysokým teplotám postupně to může dojít až po procházení se v ohni)​

 • Manipulace s ohněm (musí jít o už existující oheň, se kterým dokáží pohybovat)

Věštění

Schopnost, kterou sám Kotlík udělil vybraným jedincům v řad Kamachyí, taktéž je to Kotlík, kdo jim posílá vize možných budoucností, ovšem nejde o danou budoucnost, ale jen o jednu z mnoha verzí, která se uskuteční na základě rozhodnutí jiných.

Složky magie:

 • Předzvěst něčeho zlého (takový šestý smysl, který není spojený s určitou vizí či obrazem, ale jen s pocitem. Často se týká samotné Kamachyi a ne někoho dalšího)

 • Vize budoucnosti (ze začátku může jít jen o rozmazané a nejasné obrazy, než se naučí Kamachya na svůj dar soustředit a číst v něm)

Zbystření smyslů

Magická schopnost vlastní nižším vílám z Evasiru, konkrétně Dragonisům. Ti díky soustředění magie dokáží zesílit jeden ze svých smyslů až na úroveň vznešených víl, někdy i více. 

Složky magie:

 • Zesílení smyslu (zlepšení jednoho se svých smyslů. Nejčastěji se jedná o sluch nebo zrak. Nedokáží to kombinovat, vždy lze zesílit jen jeden)

 • Výdrž (Nedokáží to samozřejmě udržet navždy. Někteří to zvládají v rámci hodin, někteří jsou schopni to udržet i několik dní v kuse)

Magická moc

Luminae jsou stvořeními samotného boha kouzel, a tak jim je do vínku dána magická moc, která jim umožňuje provádět kouzla a vyrovnat se tak základům u magie kouzel. Vždy ale potřebují nějaké pomůcky či formule.

Složky magie:

 • Ovládání existujících kouzel (jednoduchá i náročnější kouzla bez ohledu na magii, kterou nakonec použijí, je k nim ale potřeba znát formuli či zajistit si potřebné pomůcky, může jít i o lektvary)

 • Vytváření talismanů (vtisknutí předmětům určité posílení nějakého atributu - štěstí, rychlost, síla a podobně, nefungují věčně)

Illirijci.png

Magie Illyrijců

Magie těchto víl se dá popsat jako surová moc a oni sami nestačí na to, aby dokázali tuto moc usměrnit, a proto si k tomu pomáhají. Nejen že musí projít tréninkem, protože je k tomu potřeba určitá disciplína, ale také se musí naučit hromadit a využívat svou moc prostřednictvím zřídel, které slouží jako zásobárna této moci. Proto se také jejich magie nedělí podle toho, co dělá, ale jak barevná zřídla jsou díky moci jednotlivých Illyrijců.

Modrá zřídla

Jedná se o zřídla, která se nevyskytují tak často. Jejich majitelé jsou označováni jako stínopěvci, jelikož dokáží ovládat stíny a částečně tak kopírují toto zaměření magie temnoty. 

Složky magie:

 • Komunikace se stíny (dokáží rozumět řeči stínů a využívat je tak ke špehování či získávání informací)

 • Přivolávání a vysílání stínů (můžou je vyslat či přivolat, aby zjistili určité informace)

 • Vytvoření energetického štítu (tento štít dokáže odklonit fyzické útoky, a i některé útoky magického rázu)

Červená zřídla

Tyto zřídla patří těm, kteří jsou zaměřeni na útočnou magii. Bývá to valná většina Illyrijců, pokud se dopracují k získání vlastních zřídel a nástupu do armády.

Složky magie:

 • Vytvoření bodce (zformování jejich moci do útočných střel, které dokáží vyslat na nepřátele)

 • Přivolání zbraně (nejde o skutečnou zbraň, ale jsou schopni si vytvořit zbraň jen ze své moci, která je pak hmotná)

 • Vytvoření energetického štítu (tento štít dokáže odklonit fyzické útoky, a i některé útoky magického rázu)

Fialová zřídla

Tyto zřídla patří k těm vzácnějším, ačkoliv ne tak vzácným jako u modrých. Jejich moc je vyváženější mezi obranou a útokem.

Složky magie:

 • Vytvoření bodce (zformování jejich moci do útočných střel, které dokáží vyslat na nepřátele)

 • Vylepšení schopností (dokáží na určitou dobu zvětšit svou rychlost či sílu, zbystřit smysly)

 • Vytvoření energetického štítu (tento štít dokáže odklonit fyzické útoky a i některé útoky magického rázu)

bottom of page