top of page

VULCANIC

Vulcanic.jpg

Výskyt

 

Jejich sídlem je Darsheeina hora v Keratu a asi není moc míst, kde byste je potkali právě kromě tohoto království. Moc často je nepotkáte mimo jejich sídlo v hoře, které jim bylo darováno za služby vladaři. Ovšem dají se potkat i v hlavním městě, kde často vlastní knihkupectví nebo obchůdek s nejrůznějšími artefakty a zajímavými předměty, které nejednoho kolemjdoucího upoutají.

Vzhled

 

Postava Vulcaniců je zcela lidská a dá se říct, že i poměrně přitažlivá. Jejich pokožka je ale kamenná a jsou na ní zvláštní ornamenty, které ve tmě oranžově žhnou. Jejich oči vypadají jako dva rozžhavené uhlíky. Také mají o dost vyšší teplotu než ostatní víly, což nezmizí ani při skrytí podoby. Stále mají vyšší tělesnou teplotu. Barvou kůže se nijak neliší, občas se najdou výjimky, které mají jinak zbarvené ornamenty a oči. Například červené nebo fialové. Jiné barvy zatím zaznamenané nebyli. Jinak se od sebe odlišují stejně jako lidé či vznešené víly pomocí rysů obličeje, velikosti postavy. Tyto rysy jim přetrvávají i do skrytí podoby.

Charakteristika

 

Vulcanici bývají velice tajnůstkářští a uzavření vůči jiným lidem či vílám. Milují slovíčkaření a rádi uvádějí druhé do rozpaků. Jsou dlouhověcí a není jich mnoho, což je občas vede k tomu, že místo peněz si za své služby vyžádají nějaké vaše tajemství. Zkrátka takový výměnný obchod. Díky tomu, že si cení tajemství a vědomostí uchovávají veškeré informace, které se k nim dostanou a předávají si je mezi sebou, tudíž mají vědomosti, které přesahují všechny knihy nebo svitky v knihovnách. Pokud za nimi dojdete s nějakou otázkou, očekávejte nic neříkající odpověď, kterou si musíte rozluštit, abyste si ji zasloužili a navíc k tomu musíte nabídnout ještě něco na oplátku. Vědomost, cennost nebo něco Vám velmi drahého.  Většinou se pohybují někde, kde jsou potřeba vědomosti. Knihovny, knihkupectví, ale pohybují se i u dvora.

Vzhledem k jejich dlouhověkosti není divu, že se mohou dožívat až 2000 let, ovšem čím jsou starší, tím záludnější jsou a tím více si svá tajemství před cizími střeží. S tím jde ruku v ruce také to, že nemají zrovna mnoho dětí. Pokud se za 500 let narodí v jejich společenství více jak jedno dítě, dá se to považovat za zázrak. 

Schopnosti

 

Logicky se nabízí to, že jsou odolnější vůči fyzickým útokům díky své kamenné kůži, zároveň ale mají také větší odolnost vůči útokům psychickým. Na druhou stranu jsou ale pomalejší a nijak extrémně mrštní také nejsou, což způsobuje taktéž jejich kůže. I přesto, že žijí v Keratu, tak ovládají magii ohně, ovšem jen na velmi nízké úrovni. Dokáží zapálit svíčky nebo na omezenou dobu manipulovat se zapáleným ohněm. To ovšem záleží na jejich věku a zkušenostech. Zároveň mají větší odolnost vůči ohni.

Theodas

Legenda

 

Příběh o vzniku Vulcaniců by dal považovat za určité varování, že není radno porušit krvavý slib. Jejich prapředkem je vílí muž jménem Theodas, který vládl magií ohně. Ovšem na rozdíl od celé své rodiny, které se realizovala v arámdě či vojenství, se Theodas vydal cestou vzdělávání a poznání. To ho dovedlo až k tomu, že se dostal do Posvátné knihovny, která stojí na pevnině. Říká se, že její vstup hlídají strážci tajemství v podobě sfing. Ovšem před vstupem do ní, musí každý bez rozdílu přísahat krvavým slibem, že dané znalosti nezneužije k ničemu zlému. Theodas se tedy podrobil slibu a strávil v knihovně dlouhý čas. Když Knihovnu opustil, zjistil, že jeho země je ve válce. Netrvalo u ani dlouho než zjistil, že jeho rodina je téměř ztracena a jeho bratr měl poslední šanci k útoku na nepřátele. Theodasův bratr po něm chtěl, aby mu nějak pomohl a využil znalostí, které získal v Knihovně. Theodas nějakou dobu bratrovi naléhání odolával, ale nebezpečí se blížilo a tak nakonec podlehl a sdělil bratrovi některá z bojových kouzel, která se naučil právě v knihovně a která měla dostatečně velkou moc, aby jim válku vyhrála. Sdělení těchto znalostí, ale mělo svůj následek. Jakmile Theodas osaměl, objevily se u něj sfingy, které mu sdělily, že porušil svůj slib, a tak musí být potrestán. Jeho kůže zkaměněla, tělo ztěžklo, na kůži se mu objevily zářivé značky, které ve starodávném jazyce dávali všem najevo, že porušil svůj slib a nedá se mu tak věřit. Jeho ohnivá magie nezmizela, ale značně zeslábla. To byl počátek Vulcaniců. Theodas se s hanbou skryl v podzemí, ovšem i nadále žíznil po vědomostech a znalostech, tudíž i nadále studoval a vzdělával se. To k němu také později dovedlo spoustu žadatelů o pomoc. On se ale poučil a za každou informaci, kterou sdělil, chtěl něco na oplátku. Jelikož všechno má nějakou cenu.

bottom of page