top of page
DdO3IufVwAEj1-F.jpg
cca18b659d232a9d96ad35a38f2ddd86.jpg

Tamala

ci Palis

f14710ccb84063f5cf60b273cc292541.jpg
b7432e900c2827529b3d75beb17c54d8.jpg

Vznešená víla

96 let

Princezna

Hráč: Mercy

"The future belongs to those who belive in the beauty of their dreams."

Povaha

Princezna, která byla po smrti svého otce dlouho zavřená mimo všechno dění. Dalo by se říci, že je Tamala v očích svých podaných a všech, co se zajímají o osud dědičky Cyry, lehce tajemnou postavou, protože opravdu dlouhou dobu byla odklizená v ústraní. O ní samotné tedy kolují jisté domněnky, kterými z ní zvědavci dělají královnin triumf, který důkladně skryla před očima všech, aby si vycvičila šampionku, která bude mít moc vyhrát turnaj o vílí korunu i v tak mladém věku. Neslo se mnoho povídaček, ale v konečném důsledku se všechny mýlily. Tamala totiž rozhodně není někým, kdo by měl až takové ambice vyhrát turnaj dědiců nebo snad někým, na koho by si dovolila královna opravdu vsadit. Spíše je takovou ostudou, kterou se její matka snažila po co nejdelší dobu schovávat a zároveň ji i vytrénovat, ale to bohužel pro ni moc nefungovalo.

Vlastní dcera je pro královnu už jen tím zklamáním, že se jí vzhledově ani povahově vůbec nepodobá, ale jistě by si našla důvodů daleko více. Skutečnost je taková, že je Tama až moc hodná na to, aby se s ní její matka chtěla chlubit. Než aby se zodpovědně ujala své šance být královnou, raději se prochází po své zemi a díky čerstvě nabité svobodě ji opět poznává, i když stále omezeně. Ráda tráví čas se svými lidmi a s lidmi celkově, patří mezi jedince, jež nenávidí samotu a do jistých mezí se jí dovedou i děsit. Raději je tedy milou společnicí, která vždy ráda pomůže, než drsnou bojovnicí, jež od sebe ostatní spíše odhání. Plnými doušky si tedy užívá ty chvíle, kdy může volně procházet ulicemi města, byť ani tehdy se nezbaví ozbrojeného doprovodu, a seznamuje se se svým lidem, který postupně zjišťuje, že jejich dojmy o ní byli značně mylné.

Dala by se zařadit mezi ty, co by nejraději neublížili ani otravné mouše, a během tréninku boje je celkem nemožné ji přimět, aby zaútočila na svého cvičného soupeře. Nikdy nechce být tou, co by mohla někomu ublížit, i když by to měla situace vyžadovat. Ale dokáže se přimět k potlačení této své stránky při tréninzích, aby potěšila svoji matku. Jinak je to s ní ale těžší. Zranění někoho, jak fyzicky, tak psychicky, jí bolí díky přemíře empatie také, proto se snaží všechny okolo sebe spíše rozveselit a povznést nad všechny problémy.

Pro tohle a ještě důvod, kterým je její vlastní démon, kterým je smutek, jež ji neopustil od smrti jejího otce. Smutek a také vina, které ji po desetiletí provázely osamělými dny, kdy ji matka nechávala zavřenou v jejích komnatách. Sama ví, jak mizerný je pocit cítit takovou psychickou bolest, až to bolí skutečně a nikomu ji nepřeje zažít taky. Hlavně proto se u ní objevuje i ta část, která je hodná na všechny a s neskutečnou naivitou věří, že ani oni nechtějí ublížit jí. Víra v to, že je v každém dobro jí může jedině uškodit, ale bohužel jí ani chladná odměřenost její matky a krutost, se kterou k ní přistupuje, nedonutila připustit si, že v každém nemusí být ta kapička světla, která by ho měla přimět chovat se vůči ostatním s vřelostí a láskou namísto krutosti a nenávisti prahnoucí po krvi a klidně i smrti. V každém nějakou tu světlou stránku vidí a, i když jí někdo ublíží, stačí nepatrný náznak správného úmyslu nebo vřelé gesto a začne v jeho dobrotu věřit znovu.

Každá mince má ale dvě strany a i ona tím pádem věří, že se v každém také objevuje alespoň kapička zla. Malá kapička, která může nakazit další a další. Nejvíce se této skutečnosti ale obává u sebe, díky temné moci, která bohužel také byla přidána do vínku. Může za to hlavně pověst o bohu, jež je jí patronem, že se téhle stránky své  magie děsí a jen stěží nad ní hledá kontrolu. Nechce, aby se potvrdila pověst a ona se stala zlou a zároveň ani nechce, aby někdo o této její magii věděl a mohl se také ptát, jestli bude legenda o temném bohu pravdivá.

Dovednosti

Ačkoliv je Tamala princeznou Vílí říše a jedním ze šesti kandidátů na budoucí Královnu, nedá se o ní tvrdit, že by si nějak moc dobře rozuměla se zbraněmi. Rozhodně to není obávanou bojovnicí, před kterou byste se chtěli schovat, ale dělá všechno, co je v jejích silách, aby na tom zapracovala. Boj s mečem nepatří mezi její silné stránky, stejně tak si moc nerozumí s dýkami a celkové se zbraněmi, které mají ostří, je to hlavně ale díky její touze neubližovat, protože s jejich dřevěnými kopiemi si docela rozumí. Není ale tak vyloženě k zahození v oblasti lukostřelby, ve které vám s přesností na pár set metrů možná zvládne vystřílet i obrys srdce, když má dobrý den. Co se poté ale něčeho, co by skutečně mohla využít v boji týká, umí dobře bojovat s dřevěnou tyčí, a když na to přijde, tak zvládá bojovat i beze zbraně a to možná celkově lépe než s ní.

V dalších ohledech by mohlo stát za zmínku, že patří mezi dobré tanečnice, protože její matka trvala na tom, aby se učila všechny možné tance, kdyby někdy byla na nějakém plese, tak aby se nepředvedla jako úplné nemehlo. Rozhodně se jí lekce dostali pod kůži. Podobně na tom poté je i s hudebním nadáním, kdy zvládne zahrát základní melodie skoro na každý nástroj a krásně zpívá, i když jí většinou do zpěvu moc není.

Rodina

Tamarian ci Palis

Její otec, čestný, spravedlivý a všemi milovaný muž. Pro Tamalu byl vzorem a zároveň i hrdinou, který ji měl chránit proti zbytku světa. Byl zavražděn vlastními muži na cyrských hranicích a ona si to dává za vinu. Poslední král Vílí říše. 

Denegis ci Palis

Prohnaná a lstivá, krutá a nelítostná. Pouze takhle zná svoji matku. Nemají k sobě nějak vřelý vztah, vlastně by se dalo tvrdit, že nemají žádný, krom toho, že je Denegis její matkou. Nikdy jí nevěnovala péči ani nějakou zvláštní pozornost, pouze jí poskytovala nekonečné množství učitelů a různých chův. Královna Vílí říše. 

Reyner Dorric

Evasirský Dragonis pracující ve službách královny Vílí říše. Stal se jí dobrým přítelem a zároveň je téměř jedinou bytostí v paláci, jež se s ní nezdráhá mluvit. Zná ji od jejího narození, ona na něj ale přišla až v polovině svého dosavadního života. Kapitán stráží Cyry. 

Chaviere Demeranooz

Nejspíše nejhodnější bytost, kterou kdy měla tu čest poznat. Pamatuje si ji jako milující a pečující chůvu, která ji všude brala a ukazovala ji její zemi a snad i celý svět. Tamala ji měla moc ráda, ale po smrti jejího otce ji Denegis odstranila z cesty, i když jí bylo řečeno, že ji pouze vyhodila. Bývala chůva Tamaly. 

Gradilia ci Palis 

Matka jejího otce a její babička. Vlastně se s ní nevídá, pouze ví, že ještě žije ve svých komnatách v paláci. Velmi stará víla už to má prý v hlavě trochu pomotané, ale někdo by se mohl až divit, kolik toho ve skutečnosti ví a jaký přehled ve všem má. Všichni, kdo na ni ještě nezapomněli, ji považují za šílenou. Bývala vladařka Cyry.

Fersin Ulterin

Otec jejího otce a manžel její babičky. Vznešená víla z Illivenasu, po které zdědila magii světla. 

Zarinta Ridoriner

Dávná manželka jejího praděda. Vznešená víla z Keratu, po které zdědila magii temnoty. 

Historie

Jednoho téměř idylického zimního dne, kdy zima nabývala své plné síly a všechna cyrská jezera už byla pokryta tlustou vrstvou ledu, se palácem v Palisu nesl křik malého děťátka. To byla novorozená princezna Vílí říše, Tamala. Rozkošné děvčátko s hlavinkou už tehdy zarostlou sněhově bílými vlasy donesla porodní bába neprodleně králi, aby si mohl prohlédnout svoji prvorozenou dědičku. Ihned si svoji dceru zamiloval už jen pro její velké modré oči připomínající průzračnou vodu, které Cyrští vládli.

Z Tamaly se velmi rychle stala tatínkova holčička a král chtěl, aby měla vše po čem by jen mohla zatoužit. Hýčkal si ji a pečlivě dbal na to, kdo má k princezně přístup, nikdy nedovolil, aby k ní mohl přijít někdo, kdo by jí ublížil a většinou k ní našel víly, které ji zbožňovali aspoň z poloviny jako on sám. Proto jí také obstaral nejúžasnější chůvu, jakou by si mohla přát. Chaviere se o ni starala vždycky, když její otec musel odjet řešit diplomatické záležitosti a ona byla ještě moc malá, aby jela s ním. Nechtěl ji vystavovat nebezpečí, jež by jí mohlo hrozit na cestě, ale i na jiných dvorech ze stran jejich vládců. Když šlo o jeho dceru, až moc si uvědomoval zákeřnost víl a usuzoval, že ještě není dostatečně připravená tomu čelit.

S Chav se nikdy nenudila. Často spolu chodily na procházky po Palisu, aby malá princezna dědička mohla poznávat svůj lid, byť z toho ještě neměla tak úplně rozum, jelikož byla ještě malinká, ale samotná skutečnost, že mohla objevovat svět jí stačila. Navíc nebylo výjimkou, že ji její chůva brala i na delší výlety, aby mohla prozkoumat celé své území. Měla tak příležitost objevovat krásy svojí země. Nejraději prozkoumávala dopodrobna všechna jezera, z nichž si nejvíce oblíbila Duhové. Tam si ji dokonce oblíbily i místní Lethy a už jako malé holčičce jí přislíbily svoji věrnost, ale to pro ni tou dobou nemělo až takový význam, protože to nechápala. Až potom jí její otec vysvětlil, jaká je to vlastně čest.

Na základě toho si poté v patnácti letech za svého patrona zvolila jezerního boha Tarnea, který byl považován za otce první Lethy, která se podívala na jejich svět. Jednalo se o skutečně slavností událost, na kterou byli pozváni všichni vládci a jejich dědicové. To byla první příležitost, kdy je spatřila, vyjma oslavy jejího narození, ze které by si je mohla pouze s těží pamatovat. Nedalo se ale říct, že by ji nějakým způsobem děsili, jak se její otec vždy obával, i když někteří byli svým způsobem znepokojiví. Děsilo ji leda to, kolik na ni zírá očí. Možná i to byl důvod, proč se v ní najednou probudila magie ledu takovým způsobem, že zmrazila skoro celý sál a několika hostům přimrazila nohy k podlaze. Její matka, se kterou se tou dobou skoro nevídala, tehdy div nepukla vzteky, když nakázala Chaviere, aby ji okamžitě odvedla a poté tu událost dlouhé hodiny probírala s otcem.

Král poté musel delší čas jezdit po ostatních zemích, aby vše urovnal a omluvil se za nečekané probuzení Taminy moci. Jí samotné bylo mizerně, styděla se za potíže, které tím otci způsobila. Jedinou světlou stránkou ve vzniklé situaci byla Chav, která ji ujišťovala, že za nic z toho nemůže a její otec ji jistě z ničeho neviní. Přinášelo jí to klid a chtěla jejím slovům věřit, ale veškerá její snaha byla zmařena, když se k ní donesla zpráva, že byl její otec zabit na jejich hranicích svými vlastními vojáky.

Jediné, co ji zajímalo bylo proč, ale než jí stačilo přijít na jazyk, královna jim udělila všem trest smrti a nejen tak ledajaké. Nechala je odvést do Fiplinu, kdy je z rána skupina Illyrijců odnesla na Dyribthan. Někteří dozajista nepřežili pád a ti, kteří ano... Člověk ani víla by si raději nedomýšlel, co je tam mohlo potkat. Jenže Tamale to nepřišlo správné, v jednom dni přišla skoro o všechno a matka jí připravila i o vysvětlení, které jí ti vojáci dlužili. A nejen o to, nakonec jí připravila i o poslední světlou stránku jejího bytí. O Chaviere, hodnou a milují, která jí chránila před nástrahami jejího života. I ona byla najednou pryč a v Tamě se otevřela černá díra, kterou postupně začala zaplňovat temnota pocházející z Keratu, kterou zdědila po své dávné babičce.

Temné stíny se za ní plížily kamkoli se pohnula a čím více se obávala jich samotných a toho, že to někdo odhalí, tím větší moc nad ní temná magie měla a chvíli to vypadalo, že ji ovládne a už nikdy nebude stejná. Temnota se na ni začala podepisovat a skutečně ji začala v jistých ohledech měnit, ale nakonec dokázala přitáhnout otěže a narůstající temnotu alespoň držet zkrátka, i když to od účinnosti mělo daleko, alespoň nehrozilo, že ji tato magie zničí.

Ale to nebyla jediná změna, se kterou se musela vypořádat, celý její život nabral zcela jiný směr. Nejednou jí bylo zapovězeno opouštět palác a matka jí sehnala zástup učitelů, kteří ji měli naučit všemu, co si zrovna umanula. Někteří měli na starost výuku tance, zpěvu, etikety a celkově společenskému chování, které však jen zřídka mohla ukazovat na skutečných společenských akcích. Další ji učili magii a obzvláště jedna učitelka, kterou si moc neoblíbila. Víla vládnoucí magií chladu, ale jen sotva dosahující Taminy moci, ji nutila, aby z Palisu přešla po jezerní hladině na pevninu za pomoci ledové cesty, kterou si sama vytvoří. To se samozřejmě snadno řeklo někomu, kdo to dělat nemusel, ale ona vlastně nebyla moc překvapená, když pod ní v polovině cesty led křupl a ona zajela pod vodní hladinu. V tu chvíli se v ní probudila nejspíše reflektivně magie vody a nějakým způsobem, sama neví jakým, se pomocí ní dopravila na břeh. To byl důvod najmout dalšího učitele tentokrát pro magii vody, který s ní nebyl ani trochu spokojen a byla mu velkým zklamáním po tom, co slyšel o prvním projevení této její moci. Ale jeho zklamání nemělo šanci se měřit se zklamáním učitelů boje. Nejen že je ničila tím, že se k boji vůbec neměla, ale ve výsledku to vypadalo, že by byla schopná ublížit spíše sobě, než aby ublížila protivníkovi, navíc viditelně bez toho, že by to zamýšlela. Proto ji nikdo z nich nakonec nechtěl učit, aby nerozhněval královnu tím, že nedělá pokroky.

To byl také důvod, proč jí nakonec začali boj trénovat oficiální strážci královské rodiny. Jednotka Dragonisů z Evasiru. Ty s ní měli více trpělivosti a jejich pevná kůže jí dala více jistoty v tom ohledu, že jim nejspíše neublíží, i kdyby se snažila. Proto se začala v boji relativně zlepšovat a i po duševní stránce byla znovu silnější. Snad za to mohlo přátelství, které navázala s kapitánem stráží, ale každopádně byl vílou, ke které měla po dlouhé době zase blízko, a stal jejím dobrým přítelem a dalo by se říci, že i hlavním trenérem. Způsobil to, že byla po dlouhé době opět šťastná a dokonce se mu podařilo získat pro ni povolení opouštět pod dozorem palác. Nejspíše právě štěstí, které si k ní našlo opět cestu, v ní probudilo i magii světla, která se projevila tím, že najednou začala vydávat celým tělem slabou záři. Každopádně to stačilo k tomu, aby jí matka zařídila dalšího učitele. To už jí ale nevadilo. Dostala více svobody, než předtím a i když to bylo značně omezené, stejně už si našla i způsoby, jak to obejít. 

Zajímavosti

  •  Patří mezi ty jedince, kteří úplně ve všech a ve všem vidí alespoň kapičku dobra, a není tedy divu, že se nenechá jen tak odradit zevnějškem, který může být jakkoli hrozivý. Sama by byla schopna se přátelit i s nestvůrou, pokud by nehrozilo, že ji usmrtí.

  •  Jen zřídka kdy někomu ukáže smutek, který si nosí v srdci, ale, když už se tomu stane, osobu, u které hledá útěchu, se může považovat za opravdu speciální. 

  •  Ačkoliv disponuje bílými vlasy, není výjimečné ji vidět i s jinak barevnou hřívou. Nemohou za to ani tak kouzla, ale květinová barviva, kterými si je až moc ráda obarvuje na veselejší barvy.

  •  Díky probuzení její magie se nestihl dokončit obřad, při kterém měla přijmout svého patrona, ale i přes tuhle skutečnost tak jezerního boha bere.

  •  S láskou objevuje svoji zemi, ale někdy se jí nedostane příležitosti, aby to mohla dělat. V některých chvílích, kdy tomu tak je, se pomocí teleportace dostane z paláce a pohybuje se Palisem s kápí staženou hluboko do čela, aby ji nikdo nepoznal a ona tam mohla být. Nedovoluje si to ale tak často, jak by chtěla.

  •  V mnoha ohledech má ještě až dětskou naivitu, které se nedokáže zbavit.

  •  I když jako každá mladá dívky věří na lásku a chtěla by zažít takovou, která ji plně pohltí, zatím Ji vyznává pouze višňové zmrzlině.

Magie

Vodní magie

Dýchání pod vodou

2/10

Rozhodně by se neměla potápět na delší dobu. Její magie jí sice pomůže k tomu, aby se neutopila po několika minutách pod vodou, ale na dlouhý pobyt to není. Zatím je její osobní maximum asi 15 minut.

Usměrňování vodních proudů

3/10

Je v její moci ovlivnit rychlost vodního proudu, ovšem jen o něco málo. Rozhodně ho nevychýlí z jeho původního směru, ale dokáže ho zpomalit tak, aby se mu někdo dokázal vymanit, či ho zrychlit, aby se dostala blíže k hladině.

Manipulace s vodou

0/10

Víla tuto schopnost neovládá.

Léčení drobných zranění

0/10

Víla tuto schopnost neovládá.

Extrakce jedů

-/-

Víla tuto schopnost neovládá.

Magie chladu

Odolnost vůči chladu

4/10

Rozhodně se nedá považovat za někoho, kdo by se klepal zimou. Její tělo dokáže vydržet teploty až do pár desítek stupňů pod nulou, ovšem je odolnější vůči dlouhodobému chladu, než když ji někdo vystaví nárazovému ochlazení. Rychlé tepelné přechody moc nezvládá.

Snižování teploty

5/10

Dokáže snížit teplotu sama sobě až na osmnáct stupňů, pokud jde o někoho jiného, tak to záleží na jeho tělesné konstrukci a odolnosti, ovšem není v její moci někoho zmrazit. Snižování teploty v jejím okolí je v rozsahu pár metrů.

Manipulace s ledem

4/10

Dokáže pohybovat svou magií s až středně velkými kusy ledu. Ovšem neumí ho moc dobře koordinovat, s menšími kousky jí to jde snáze a dokáže je velmi přesně nasměrovat.

Povrchové mražení

3/10

Pokud mrazí vodu, tak se jedná o velmi křehkou skořápku, kterou lze rozbít silnějším dotekem. Ovšem dokáže vytvořit i jinovatku v okruhu pár metrů.

Přivolání a ovládání sněhu

-/-

Víla tuto schopnost neovládá.

Světelná magie

Ovládání intenzity světla

0/10

Víla tuto schopnost neovládá.

Vstřebávání světla

2/10

Její tělo je schopné do sebe vstřebat světlo, ovšem ihned ho zase vyzařuje zpět jako měkkou záři. Nejedná se o vědomou činnost, ale spíše o hrátky její magie, kteoru ještě plně neovládá.

Ohýbání světla

0/10

Víla tuto schopnost neovládá.

Magie temnoty

Vidění ve tmě

0/10

Víla tuto schopnost neovládá.

Manipulace se stíny

0/10

Víla tuto schopnost neovládá.

Zhmotňování stínů

1/10

Stíny se občas v její přítomnosti zhmotní, ačkoliv to není tolik patrné. Je to jen její magie, která tak činí sama za sebe. Většinou to samotnou vílu spíše překvapí a vyděsí.

Schopnosti víl

Přemisťování

1/10

Její přemisťování neslouží zatím k cestování na dálky. Momentálně bez problémů zvládne vzdálenost do dvou kilometrů. Ovšem pokud jde o přemisťování na kratší vzdálenosti nemá problém. Ovšem zvládne jen dvě přemístění za sebou na krátší vzdálenost.

Mentální štít

1/10

Její mentální štít není nijak silný, v podstatě není žádný. Zvládne ho zvednout, ale nijak dlouho ho neudrží natož, aby byl odolný. Její štít vypadá jako ledová kopule, na které uvidíte poprašek sněhu.

bottom of page