top of page

NETHILOR

Nethilor.jpg

Výskyt

 

Jejich společenství sídlí na Květnatých lučinách v Sendanu. Ovšem ve chvíli, kdy se rozvinou jejich schopnosti, tak se jejich cesty vydají buď do Listnatého hájku, nebo to hlavního města, kde podstoupí výcvik a následně jsou zařazeni do určité ozbrojené jednotky. Díky tomu není složité na ně narazit téměř ve všech vílích říších. Nejvíce samozřejmě v Sendanu, Fiplinu a Cyře. 

Vzhled

 

Nethilorové nebo také strážci lesů svým zjevem do lesů zapadají. Jejich vzezření připomíná jelena či jinou vysokou lesní zvěř, kterou v lese běžně potkáte. Vrchní část jejich těla je z větší části lidská, zatímco spodní je pokrytá srstí a je zvířecí. Barva srsti se liší podle zvířete, kterému má být podobná, ovšem může se pohybovat od bílé, přes šedou až k hnědé a černé. Z hlavy jim rostou buď rohy nebo paroží, podle kterého se dá poznat jejich stáří. Tvář mají lidskou a vlasy jsou zásadně v odstínu srsti. 

Charakteristika

 

Hlavním rysem jejich povahy je láska k přírodě a nedají na ní dopustit. Dělí se v podstatě na dva druhy. Jeden se soustředí více na magii, což znamená, že se starají o přírodu a dohlíží na to, aby jí nikdo nepřetěžoval a neubližoval. Někdo z nich bývá v kontaktu s vyššími vílami a občas se samotným vladařem, kterém podává zprávy o situaci v přírodě. Druhá skupina se více soustředí na boj, tudíž se často stávají příslušníky hlídek, stráže nebo se stávají i součástí vojska na hranicích. Obecně mají velký smysl pro povinnost a jsou zodpovědní, takže je iritují všichni, kdo jsou nedochvilní nebo nespolehliví. Umí být jak dobrými vůdci, tak poslouchat rozkazy. 

Jejich maximální věk se pohybuje kolem 500 let, ovšem dožívají se ho zejména ti, kteří mají větší sklony k magii. Bojovníci většinou umírají do 300 let. Na tom se také odráží množství jejich potomstva, kdy jeden pár, který spolu tráví celý život, má maximálně dvě až tři děti.

Schopnosti

 

Jejich fyzické a magické schopnosti jsou, dalo by se říct, v rovnováze. Jejich schopnost učit se je stejná jako u lidí, ovšem s rozdílem, že každý jedinec má buď vlohy k boji a nebo k magii, nikdy ne k obojímu. Pokud se jejich um přikloní k boji, získají lehce větší sílu než člověk, také jsou nepatrně rychlejší. Také se zesiluje jejich schopnost učit se, což jim umožňuje ovládnout vícero zbraní na velmi dobré úrovni. Na druhé straně, pokud se miska vah nakloní spíše k magii, získávají více moci než jejich bojově zaměření druhové. A i v tomto ohledu se liší. Jedna skupina získá jistou moc nad zemí a rostlinstvem. Ovšem druhá získá možnost zcela se přeměnit ve zvíře, kterému jsou podobní a má možnost komunikovat se zvířaty. Každý Nethilor ovšem má dostatek moci na to, aby zamaskoval svou vílí podobu.

Bílý jelen

Legenda

 

Nethiloři jsou považováni za ochránce přírody a k tomu se také váže legenda o jejich vzniku. Ten je spojován s Posvátným hájem samotné bohyně Onteri, ve kterém žil Bílý jelen. Tedy tvor, který v momentě, kdy jste ho chytili má moc vám splnit jakékoli vaše přání. Nebyl problém, že lidé tohoto faktu rádi využívali, ale problém nastal ve chvíli, kdy někteří nespokojení jedinci, kterým se jelena nepodařilo chytit, začali kácet stromy, aby tak zmenšili plochu, na které mohou jelena najít. To se samozřejmě bohyni nelíbilo a tak zakročila. Jelikož stála za vznikem samotných zvířat, tak právě z nich udělala strážce lesa. Ovšem bylo jí jasné, že jen ve zvířecí podobě proti lidem neobstojí, tudíž jim dala možnost změnit se do částečně lidské podoby. Tak vznikli Nethiloři, kteří měli hlídat Bílého jelena a místo, kde se ukrývá před lidmi, kteří by ho chtěli zneužít a hlavně i samu přírodu před jejich neblahým vlivem. Stále se k Nethilorům váže i pověra, že v blízkosti jejich sídel je možné Bílého jelena najít. 

bottom of page