top of page
Ryan-kelley-pictures_edited.jpg
96295d3b94412d8195aa6a2e6ca93089_edited.

Matthias

Gerard

b65267428a8a1928d0028b23120a3720_edited.
9d4f2fcac0906ee4145df3d9c6024f62.jpg

Člověk

22 let

Lovec mágů

Hráč: Bloo

"Hunting isn't something I do, it's part of who I am."

Povaha

Pokud by někdo hledal prototyp poslušného syna, tak by Matthiasem musel být nadšený. I přes to, že je levobočkem svého otce, nikdy nepoznal svojí matku a vychovávala ho Karlien, která ho brala tak trochu za svého, ačkoliv z ní cítí jisté preference vůči vlastním dětem, což je vlastně dost pochopitelné. Jeho postoj byl vždycky takový, že Karlien považoval za matku a tím pádem jí i respektoval. Stejně tak svého otce. 

Matthias nikdy nevystupoval proti rozhodnutí svého otce nebo se nechoval tak, aby to na něj mělo nějaký neblahý dopad. Přece jenom se ho nemusel ujmout a přiznat, že je jeho synem. Stejně tak proti tomu mohla protestovat Karlien. Ani jeden se tak nezachoval, takže Matthias se jim to snaží oplatit tím, že je nijak nezostuzuje a vychází jim vstříc, v čem jen může. 

Navíc po svém otci nezdědil výbušnost, kterou ovšem ukazuje jen zřídka. Matthias je spíše ta chladná hlava a snaží se hledat racionální řešení a řešit věci pragmaticky. Přece jenom musí většinu času zůstávat v klidu a nenechávat na sobě znát svoje vlastní myšlenky a pocity. Ty se primárně naučil potlačovat a raději nevnímat. Možná poslouchá svého otce, ale rozhodně to není tak, že by neměl vlastní názor. Vždycky si najde i svůj úhel pohledu, za kterým se snaží si stát, ačkoliv občas je těžké to vybalancovat s tím, aby vyhověl otci. Ovšem nedá se považovat za někoho, kdo by si šel za svým názorem i přes mrtvoly. DOkáže uznat svojí chybu, pokud mu jí někdo dokáže racionálně vyvrátit, nebo prostě zjistí, že opravdu pravdu nemá.

Problematické s jeho názory to je v otázkách magie. Přece jen se na něm život v Mairornu a jeho výchova podepsali tak, že je silným zastáncem toho, že magie není přirozená a rozhodně by neměla být součástí jejich světa. Zkrátka se jedná o něco, co mu bylo vtloukáno do hlavy už od útlých dnech a v něm je tento názor zakořeněný a podepsal se i na tom, čím se částečně živí. Ne, že by měl v nitru nějakou nenávist vůči mágům nebo magii jako takové, ale přijde mu to nepřirozené a nelidské, tudíž je to něco, co by mělo být minimálně z jejich království odstraněno. Rozhodně to z něj ale nedělá vraha, který by vraždil lidi s magickým darem. Je někým, kdo odvádí mágy před spravedlnost a pak už nechá jejich osud na výše postavených. 

Ovšem jeho osobnost není tak plochá, aby se skládala jen z výše zmíněného. Kromě toho co už je výše, tak je Matthias okouzlujícím společníkem. Přece jenom je mladý a rozhodně i pohledný, takže o zájem dívek neměl nikdy nouzi. Přece jen nevinný flirt nikdy nebyl na škodu. Kromě toho ale nemá problém s navazováním přátelství. Vzhledem k tomu, že nemá nikdy daleko k nějaké vtipné poznámce nebo prupovídce, tak s ním rádi lidé tráví čas. Má vždycky tendenci rozveselovat ty, kteří jsou smutní. Ovšem vůči úplným cizincům je ostražitý a dává si pozor. přece jen nikdy nemůže vědět, kdo může vládnout magií. 

V rámci jeho rodiny jsou jeho vztahy o něco složitější. Vůči otci a jeho manželce chová hluboký respekt a má je i svým způsobem rád, ovšem je si vědom toho, že je stále jen levoboček a jeho macecha se stále bojí, že by mohl být hrozbou pro jejího syna. S tím si právě z toho důvodu moc nerozumí, jelikož Basten se cítí být ohrožen. Možná i tím, že je starší a cítí se ve společnosti o poznání lépe. Jediný s kým má v podstatě ukázkový vztah, je jeho mladší nevlastní sestra, která se občas stává i jeho důvěrnicí. Nikdy neměl problém se jí s něčím svěřovat a mohl věřit tomu, že to nikomu neprozradí. Ovšem tohle pouto funguje i na druhou stranu a Matthias tak může občas sestře oplatit její vřelost tím, že se za ni postaví před otcem.

Dovednosti

Vzhledem k tomu, že vyrůstal ve šlechtické rodině, tak se mezi jeho schopnosti počítá rozhodně čtení, psaní a další části vzdělávání, na což dbal jak jeho otec tak i jeho macecha. Přece jenom ani jeden z nich nechtěl, aby jim dělal ostudu. Stejně tak se dostal k boji. Dokáže velmi slušně zacházet s mečem a jistě by průměrného šermíře porazil. Ovšem jeho specialitou je střelba z kuše. Je hodně dobrým střelcem a málo kdy se stává, že by svůj cíl minul. Další typickou schopností šlechticů je i jízda na koni, což je zkrátka nutnost, aby se dokázal dostat rychle z jednoho místa na druhé. 

Ovšem hlavními schopnostmi, kterými musí disponovat, jsou ty, které potřebuje ke své profesi. Dá se považovat za skvělého stopaře a lovce. Přece jen na jednotlivých výpravách si musí obstarávat obživu a nějak se o sebe postarat. Další věcí je také to, že si všímá podivných věcí a souvislostí, které občas ostatním unikají. Přece jen nikdo nechce být odhalen a on se musí nějak dostat za ty masky, které mágové nosí, aby zůstali utajeni. Kvůli tomu se naučil skvěle přetvařovat a rozpoznávat zvláštní vzorce chování, kdy se někdo chová až přespříliš tajnůstkársky. Stejně tak dobře se naučil i lhát, takže rozhodně nehrozí, že by se začal potit, začalo by mu rychleji být srdce, měl tendenci uhýbat očima nebo dělat jakákoliv bezmyšlenkovitá gesta, která by ho prozradila.

Rodina

Jurren Gerard z Volturi

otec, Docela vysoce postavený šlechtic v Mairornu, který je zastáncem toho, že jejich království by mělo setrvat bez magie a tudíž se počítá k oddaným stoupencům současné královny. - 56 let

Annelies Smook

matka, kterou neměl šanci poznat, jelikož ho ihned po narození odložila na otcově prahu. To je příběh který ví. To, že jeho matka byla mágyně a otec jí zabil, je zase jiný příběh. - Umrlec

Karlien Gerard

macecha, v podstatě milující žena, která má ale k manželově levobočkovi komplikovaný vztah. Ačkoliv byl první dítě, které vychovávala, tak si stále v některých věcech nerozumí a má na paměti, že je to určité selhání jejího muže. - 49 let

Ellen Gerard

nevlastní sestra, se kterou má dost blízký vztah. Ačkoliv jí momentálně vídá jen sporadicky, tak si vždycky rozumí a najdou společnou řeč. - 17 let

Bastien Gerard

nevlastní bratr. S tím už nemá tak dobrý vztah, ale spíše se dají považovat za takové rivaly. Basten se totiž Matthiasem cítí být ohrožen, co se týče dědictví. Po jeho zasnoubení s Carolien se jejich vztahy trochu uklidnili. - 20 let

Carolien Lappain

snoubenka, Mladá dívka, kterou zná jen jako blízkou přítelkyni své sestry. Jejich zasnoubení je určitým politickým a vypočítavým krokem jeho otce, aby uklidnil Bastena a zároveň zajistil určité spojenectví s Carolieninou rodinou, která vlastní několik dolů v Pocemarské vrchovině. - 18 let

Roibert Gall

Hlavní lovec mágů v Mairornu. Bere ho tak trochu jako druhého otce, jelikož ho naučil většinu toho, co umí a čím se v podstatě živí. - 38 let

Historie

Narodit se jako levoboček je vždycky trochu ošemetné. Ovšem narodit se jako levoboček šlechtice, který radikálně vystupuje proti magii, a dívce, která magii ovládala, už je v Mairornu hodně ošemetné. Matthias samozřejmě o své matce nikdy nic nevěděl. Příběh, který zná je ten, že ho matka jako malého odložila na prahu otcova domu a zmizela. Pravdou, která se k jeho uším zatím nedostala, je, že jeho otec se dozvěděl, že jeho milenka ovládá magii a také, že porodila jeho dítě. Takže si jednoduše pro syna došel a podařilo s emu přitom jeho milenku zabít a znetvořit její sestru, která s ní žila. 

Matthias tedy vyrůstal v rodině svého otce jako nejstarší syn. Jeho macecha ho přijala a vychovávala vlastního. Samozřejmě později už více lpěla na vlastních dětech, ale Matthiase nikdy úplně neodstrčila, ačkoliv postupně mu začala dávat najevo, že on není její syn. Nikdy to nedošlo až tak daleko, že by ho nenáviděla nebo vyloženě odstrkovala. 

Dalo by se říct, že pod dohledem otce vyrůstal do svých deseti let, kdy si stihl osvojit spoustu dovedností, které se pro syna šlechtice hodí. Jízda na koni, boj s mečem a samozřejmě nějaké znalosti o jejich zemi a historii. Stejně tak se stihl sblížit se svými nevlastními sourozenci. S bratrem mezi nimi panovala určitá rivalita, jelikož Bastiena jeho matka do této pozice trochu tlačila. Ovšem u chlapců nikdy není určitá rivalita na škodu, protože přece jen je to pohání dopředu, aby se zlepšovali. Na druhou stranu s jeho mladší sestřičkou si byl vždycky blízký. Už jako malinkou ji ochraňoval a trávil s ní čas, když mohl. Právě z toho nakonec vznikl tak blízký vztah, který s ní má do současné doby. 

Když dovršil deset let, tak jeho výchovu tak trochu přebral Roibeart Gall, hlavní lovec mágů v Mairornu. Z toho asi logicky vyplývá, že ho otec chtěl vést tímto směrem a Matthias mu vždycky rád vyhověl. Navíc sám byl vychováván v nenávisti k magii, tudíž to pro něj představovalo i docela logický krok. Na otcovo dědictví si nikdy nemyslel a tudíž nějaké politikaření ani nechtěl mít na starost. Trénoval tedy pod dohledem Roibearta a do repertoáru zbraní přidal kromě dýk a nožů u kuši. Ovšem nešlo jen o výcvik v boji, kterému by se měl v nejlepším případě při lovu mágů vyhnout, ale šlo i o znalosti. V podstatě získal veškeré znalosti a vědomosti, které za svůj život získal jeho učitel. Stejně tak ho učili k tomu, aby se naučil přetvařovat a uměl lhát bez toho, aby to na něm bylo poznat. I stopování a všímání si drobných nesrovnalostí se stalo součástí jeho schopností a osobnosti. 

Stal se někým, na koho mohl být, jak jeho učitel tak i jeho otec pyšný. Samozřejmě během let učení pořád bydlel u otce a rivalita mezi ním a Bastenem v některých věcech stoupala, ačkoliv se jejih cesty oddalovali. Přece jen byl Basten vychováván k tomu, aby byl politikem a nastoupil na otcovo místo, zatímco Matthias plnil otcův sen a stával se lovcem mágů. Oba dostali ty nejlepší učitele. ALe rivalita polevila až ve chvíli, kdy přišlo zasnoubení. Kupodivu ne zasnoubení Bastena, ale Matthiase. 

Přišlo to v jeho devatenácti lety, kdy mu otec oficiálně představil dívku, kterou on sám už nějakou dobu znal jako přítelkyni svojí sestry. Carolien Lappain. Nešlo ale jen o oficiální představení, ale zároveň i o zasnoubením, kterým jeho otec chtěl získat jistý přístup k dolům, které vlastnila rodina Carolien. Navíc se nejednalo o žádnou šlechtickou rodinu, ale o měšťany. V tu dobu se Basten uklidnil a jejich rivalství opadlo. Matthiasovi byl určen osud, aby se staral o majetek rodiny Lappain, jelikož byla Carolien jediná dcera svých rodičů. 

Matthias ale místo toho, aby se hnal do sňatku, do kterého ho ani nikdo netlačil, začal cestovat po Mairornu a vyhledávat mágy, které pak vždycky odvede do Zandily, aby bylo rozhodnuto o jejich osudu. 

Zajímavosti

  • Ze svých výprav vždycky něco přinese svojí mladší sestře, i když se občas jedná o něco obyčejného, jako je zajímavý kamínek, který náhodou našel.

  • Je u něj už zvykem, že u sebe nosí nějakou zbraň. Nůž, dýku, meč. Záleží na situaci a na tom, jaké zbraně se na danou událost třeba i hodí.

  • Svou snoubenku sice zná, ale nechová k ní úplně láskyplný vztah nebo důvěru. Na to jí nezná dostatečně.

  • Jediní dva lidé, kterým věří je jeho učitel Roibeart a jeho nevlastní mladší sestra Karlien.

bottom of page