top of page

LIDÉ

Vzhled

 

Není asi těžké si představit jak člověk vypadá. Každý s tím má asi zkušenosti. Výška dospělých se pohybuje od 1,6 do 2 metrů. Barva kůže se pohybuje od alabastrově bílé až po tmavě hnědou, což záleží na místě původu a také na častosti jejich pobytu na slunci. Stejně tak se liší stavbou těla. Někteří jedinci mají atletickou postavu, jiní zase vyzáblou a někteří jsou silnější. To záleží hodně na stylu života každého jednoho z nich. Barva vlasů není zase tak variabilní jako u víl. U lidí je více omezená. Blond, hnědá, černá nebo zrzavá s různými odstíny. Ovšem modré, zelené nebo bílé u nich neuvidíte. Pokud to nemá co dělat se stářím. Barva očí má taktéž užší paletu, nejrůznější odstíny hnědé, modré, zelené a šedé jsou nejčastější. 

Schopnosti

 

V porovnání s vílami jejich schopnosti nejsou nijak značné. Rychlost, síla a smysly nejsou nijak vylepšené. Jsou to zkrátka lidé. Jejich rychlost i síla jsou omezené, ale dají se vylepšovat. Stejně tak se mohou mnoho věcí naučit. Žádné speciální schopnosti nemají, jejich mentální štít, pokud by se to tak dalo nazvat se odvíjí pouze od jejich vůle, dokáží s vílou chvíli bojovat, ale většinou podlehnou. 

Magickými schopnostmi taktéž nevládnou až na výjimky (viz reálie Mág). Také je nutné poznamenat, že stárnou stejně tak jak by měli. Maximální věk, kterého se dožívají je cca 70 let v průměru.

Styl života

 

Většina lidí žije v lidských královstvích, kde se rozlišuje prostý lid od šlechty. Mají velmi velkou paletu toho, čím se mohou stát, od zemědělců po vojáky. Jejich životní úroveň se vždy odvíjí od toho, co dělají a kolik mu to vynáší. Samozřejmě šlechta si žije líp, ale je svazována svými vlastními pravidly, nemá zase až tak velkou možnost v seberealizaci a je tu přísná etiketa, která se dá přirovnat k našemu středověku. Politické sňatky nejsou nic zvláštního. 

Ovšem lidé nežijí jen v lidských královstvích, ale někteří žijí také na území čarodějnic, kde se jim nežije zrovna nejlépe. Podmínky tam nejsou zrovna nejlepší, protože většina tamních lidských obyvatel jsou otroci, kteří čarodějkám slouží zejména k rození potomků.

Rodina

 

Na rozdíl od víl nemají problém s rozením dětí, spíše naopak. Vzhledem k jejich krátkověkosti není nic divného, když v rodině najdete dvě a více dětí, naopak je to běžné. Rodiny lidé zakládají asi kolem dvacátého roku jejich věku. Nutno také podotknout, že se jich může dotknout pouto druhů, které mají víly, ovšem neprožívají ho tak intenzivně jako víly a na rozdíl od nich jsou schopné ho ignorovat a držet se od dané víly dál nebo jí dokonce odmítnout. Nestává se to moc často, ale ta možnost tu je.

bottom of page