top of page

LETHA

Letha.jpg

Výskyt

 

Domovinou Leth je království Cyra, kde obývají všechna tři jezera, Valí, Bapinet a Velké první. Není moc míst, kde by bylo jinak možné je potkat. Samozřejmě pro ně není nemožné žít i v řekách, ovšem jejich společenství sídlí zásadně ve vodách, kde není tak silný proud. Sem tam se najde výjimka, kdy pár Leth žije i na souši, ovšem bývají to jedinci mezi 100 a 200 lety a nikdy to není příliš daleko od vody.

Vzhled

 

Lethy jsou vodní tvorové, kteří většinu dne tráví v jezerech Cyry a jsou k tomu také uzpůsobení. Horní část jejich těla je lidská, přičemž od úrovně boků se jejich tělo mění v rybí ocas zakončený jak jinak než ploutví, která jim umožňuje rychlý pohyb ve vodě. Ploutev bývá většinou v tmavších barvách, které jsou podobné těm rybím. Těžko tedy najdete Lethu, která by měla fialový nebo červený ocas. Jejich pleť bývá světlejší, jelikož na slunci netráví moc času, většinou bývá zbarvena až do perleťova. Pokud jde o barvu vlasů, tak ta na rozdíl od ploutve bývá snad ve všech barvách duhy. také se říká, že jsou nejkrásnější mezi vílami a některé z nich by mohli hravě soutěžit i s krásou vznešených víl. V případě, že se vydají na pevninu, tak se jejich ploutev změní na nohy.

Charakteristika

 

Tyto vodní bytosti žijí ve společenstvech a nesnáší narušení jejich prostoru, takže není radno vstupovat do jezer bez jejich vědomí nebo povolení. Možná můžou být na pohled krásní, ale dokáží být krutí a velmi ochranitelští, jak vůči svému domovu, tak vůči sobě navzájem. Nemají v povaze zrovna důvěřivost. Ovšem to se týká většinou jen prostoru pod vodou. Pokud jim nehrozí nebezpečí, tak jsou na pevnině i vcelku zábavnými společníky. Někteří z nich slouží v paláci, ovšem většina se stará o jezera a také mají jistou zásluhu na obraně samotné Cyry. Také není těžké uhádnout, že mají silné pouto k vodě a v případě, že k ní nemají přístup několik dní, můžou i zemřít.

Pokud jde o jejich dlouhověkost, tak nejstarší Letha se dožila 315 let, což bylo maximum a už téměř nemohla opustit vodu. Většinou se dožívají mezi 270 a 290 lety. Většinou netvoří trvalé páry, takže logicky mohou mít i více potomků, ovšem každá žena může porodit jen tři děti.

Schopnosti

 

Vzhledem k jejich životu ve vodě jsou schopní dýchat pod vodou, ale problém jim nedělá ani pobyt na souši. Také se nenajde moc tvorů, kteří by je předčili v plavání. Skrytí své podoby dokážou provést jen pokud nejsou ve vodě, jakmile se do ní vrátí, kouzlo pomine. Jelikož jsou to vodní tvorové, tak vydrží jen omezenou dobu bez vody. U dětí je to jen deset až dvanáct hodin, u starších se pohybuje podle věku v rozmezí několika dní. Jakmile překročí věk 200 let, tak se jejich tolerance pro pobyt mimo vodu opět snižuje. Na souši se pak podobají schopnostmi člověku, tedy kromě jejich moci, která je taktéž spjatá s vodou. Dokáží na velmi nízké úrovni manipulovat s vodou. Právě díky jejich poutu s vodou, dokáží komunikovat s ostatními bytostmi, které vodu obývají. Ryby, jiné nižší víly a výjimečně i nestvůry.

Celeste před proměnou

Legenda

 

I příběh o vzniku Leth se dá počítat mezi pohádky, ale je taktéž propletená s náboženstvím. Před dávnými časy existovalo jedno vílí království, které se rozprostíralo na ostrovu uprostřed moře. Není tedy divu, že bůh, kterého měli nejvíce v úctě byl Tarneus, bůh vody. Nejmladší dcera tamního vládce, Celeste, si měla vzít vílího prince z pevniny, aby tím její země získala větší vliv. Celeste ale byla rozhodnuta se stát kněžkou právě Tarneuse, jelikož jako malá téměř utonula, ale jako zázrakem tento incident přežila a od té doby věřila, že to byla zásluha právě tohoto boha. "To mě raději uvrhni na dno moře, než abych si vzala suchozemce." Tak zněla její slova, když jí otec k tomuto kroku dále nutila. Král sice svou dceru litoval, ale ve vzteku, který se v něm vzedmul, jí řekl, že jí toto přání tedy splní. Tak byla Celeste tedy Celeste oblečena do svatebních šatů odvezena na širé moře, kde ji vojáci za dohledu jejího otce spoutali okovy zapuštěnými do kamene. král ještě dceři nabídl, že může svá slova vzít zpět, protože on své slovo musel splnit, jinak by spojenectví s pevninou bylo zničeno. Celeste ale neustoupila a tak byla shozena do moře, kde ji kámen táhnul ke dnu. Celé toto dění ale sledoval i Tarneus a jak je známo, tak bohové si svých věrných cení. Navíc celeste byla i nejkrásnější ze všech víl té doby, takže se nad ní bůh vody smiloval a zachránil ji. Její nohy se změnily na rybí ploutev a plíce najednou netoužili po vzduchu, ale dokázali se přizpůsobit jen kyslíku, který byl pod vodou. Pak Tarneus přeťal změněné dívce okovy a osvobodil ji. Tak vznikla první Letha. Ovšem nikdo nikdy neslyšel, jak příběh Celeste končí. Někteří tvrdí, že se pomstila svému otci za tento trest. Jiní zase že se stala ochránkyní vod. Ovšem nejzajímavější verze je ta, že Tarneus pojal Celeste za manželku a věnoval jí nesmrtelnost a tak princezna tamní doby stále chodí mezi vílami a je ochránkyní utlačovaných žen nebo těch, které jsou nuceny do činů, které jim jsou nepříjemné.

bottom of page