top of page
Kerat
Kerat.png

Sordit

Diamantové

hory

Darsheeina 

hora

Mrtvé útesy

Základní popis

 

Nejzápadnější vílí království, které je nejvíce hornaté, tudíž o nějakém zemědělství se tu nedá moc mluvit. Od východní hranice království se výška kopců a hor zvyšuje, takže u západního pobřeží byste těžko hledali nížiny. Jsou tam převážně ostré a nebezpečné útesy. Většina měst je soustředěná na východním území, ovšem i na západ jsou města vytesaná v horách. Ovšem Kerat se může pyšnit zásobou drahých kovů, které se dají v horách nalézt. 

Způsob života

 

Hlavní obživou obyvatel Keratu je obchod s drahými kovy, jelikož většina jejich území je tvořena horami, ve kterých jsou kameny skryty. Kromě toho se tu také uživí lovci příšer nebo nestvůr, jelikož některé jejich části jsou potřebné pro kouzla nebo rituály, ovšem je to nebezpečná práce. Taktéž spousta víl se může dát k armádě, která trénuje v nehostinných horských podmínkách a ne málokrát jejich tábor napadne nějaká nestvůra z nitra hor. Na východních pláních se sem tam najde nějaká pastvin nebo pole, ovšem zemědělství nebo hospodářství se zde daří jen málo, tudíž většinu potravin a surovin musí nakupovat. Na volných pláních tu najdete nějaká obydlí jen ojediněle, jelikož města jsou primárně vytesána v horách na východní straně.

Darsheeina hora.jpg

Darsheeina hora

 

Už několik století nese tato hora jméno po družce a manželce jednoho z bývalých vladařů, který jí dal toto jméno ze žalu nad zemřelou ženou. Dříve tato osamělá hora neměla žádné jméno, ale už velmi dlouho je hlavním sídlem Vulcaniců, kteří se tu zdržují a také sem za nimi chodí vladaři i vznešené víly pro radu. Ovšem kromě Vulcaniců tu žijí i jiné nižší i vznešené víly ve městě vytesaném v hoře nad hlavním sídlem Vulcaniců.

Diamantové hory

 

Pohoří, které zabírá většinu území Keratu a které je hlavní dominantou této říše. Také jsou tyto hory hlavním zdrojem bohatství Keratu, díky kterému mohou obchodovat se všemi ostatními říšemi. V nitru hor se ale nenachází jen diamanty, ale i jiné drahé kameny a kovy. Víceméně hlavním důlním městem, jež bylo v jedné z hor před lety vystavěno je Esnathaes, kde jsou převážně horníci a ti, co jim rozkazují. Na úbočí vzdálenější hory se poté nahází Wellian, město, které je domovem a výcvikovým táborem pro Santori.

DIamantové hory.png
Podzemní tunely.jpg

Podzemní tunely

 

Síť podzemních tunelů vinoucí se pod celým územím Keratu a podle legend se jimi dá dostat až na sever Dyribthanu, ovšem v tunelech žijí děsivé nestvůry, takže se ještě nikdo neodvážil jimi projít a kdo ano, ten nikdy neměl příležitost o tom promluvit. 

Mrtvé útesy

 

Místo, kde hory vstupují do moře a mění se v rozveklané skály, které vypadají jako zuby nějaké nestvůry, která sídlí v tunelech. Obecně tu panuje pochmurná atmosféra, která je způsobena množstvím životů, které zde skončili. Ať už to byli nešťastní lidé nebo víly, nebo šílenci, co se vydali do tunelů a s tím, co tam viděli nedokázali dál žít. Pro takové slabochy by se v Keratu stejně jen těžko hledalo uplatnění, u víl obývajících město na útesech obzvláště. Nythelhil je domovem víl, které víceméně dokonale vystihují povahu své země a mimo vládce a jeho dědice jsou právě zdejší víly považované za nejhorší.

Mrtvé útesy.jpg
Vězení.png

Vězení

 

Místo, které jen těžko může někdo zaměnit s čímkoli jiným. Místo, které se nachází hluboko v zemi pod Sorditem, takže nikdo nemá možnost slyšet křik, pláč nebo kvílení zdejších vězňů. Nejsou zde zavřené jen víly, ale našlo by se tu i pár lidí či čarodějek a bytostí, které nikdo nedokáže pojmenovat. Vězení oplétají starobylá kouzla, která spoutávají moc zdejších vězňů, což způsobuje to, že zde nepůsobí žádná magie. Stráže jsou převážně Sankoriové. Kromě vězení se tu ale nachází i mučírna, která slouží k výslechu vězňů. Do cel se dokáže dostat jen ten, komu to magie vězení povolí, nikdo jiný.

Sordit

 

Hlavní město Keratu a také sídlo vladaře. Už to samo vypovídá o tom, že to nebude jen obyčejné město. První věcí je to, že toto město je vytesané v osamělé hoře, která působí podobně jako Darsheeina, ovšem uvnitř je znát, že město uvnitř je starší než město v druhé hoře. Na stěnách můžete najít vyobrazení legend víl, jejich historii nebo jen pouhá umělecká díla. Ač se nachází uvnitř hory, tak zdejší magie působí tak, že ten pocit ani nemáte. Palác vladaře je poté vystavěný na vrcholu hory a vlastně mimo horu. Abyste se do něj dostali, musíte projít celým městem. Většina paláce je vystavěna z bílého a černého mramoru, také není nic nezvyklého vidět tu bohatě zdobené místnosti či nábytek. Přeci jen je Kerat pro své množství drahých kamenů a kovů známý.

Sordit.png
bottom of page