top of page
Illivenas
Illivenas.png

Xibram

Řeka královny Illivenas

Východní

polopoušť

Xibramská

poušť

Oáza souříčí

Čtyř

Základní popis

 

Slunné území plné života a také míru. Země vzkvétá pod rukama moudrého vládce a snad to i vypadá, že vrací slunci jeho záři a žár. Ohromné říční toky přináší život a jejich břehy jsou oázami v pouštní krajině. Leč by si někdo mohl myslet, že v poušti nic nepřežije u zdejšího obyvatelstva je tomu skoro naopak, jen málo která víla z Illivenu by si dokázala představit, že by se do něj už nikdy nevrátila. Písek, slunce a řeky jsou doménou této země.

Způsob života

 

Ačkoliv je většina této země tvořena pouštěmi či polopouštěmi, tak i zde se pěstují jisté plodiny. Hlavní složkou jídelníčku je exotické ovoce, které se pěstuje v Oáze, ovšem i tak se tam najdou běžnější plodiny v místech, kde není prales. Ovšem hospodářství se zde moc nedaří. Kromě toho je také toto království známé svým sklářským uměním, k čemuž je jejich země stvořena. Xibram je taktéž útočištěm pro spoustu hudebně založených umělců, jelikož je toto město známo svými hudebními akcemi. Pokud jde o život mimo Xibram, tak mimo oázu, kde je pár menších městeček či osad, se i na poušti a polopoušti dá najít pár osad či menších městeček. V polopoušti je také sídlo společenství Sendanů, ovšem ne každý zná jeho polohu.

Oáza souříčí Čtyř.jpg

Oáza souříčí Čtyř

 

Čtyři životadárné řeky protékají pouštní krajinou a vláha, kterou zemi přinesli, jí dala život. Vysoké pralesní stromy zapustily své kořeny a rozrostla se tu dechberoucí flóra. Pestrobarevné květy, ale čas od času dokáží být i nebezpečné, některé masožravé, jiné zase s jedovatým pylem, či nektarem, avšak ta krása za risk kolikrát stojí. Stejně tak by si měli návštěvníci oázy dávat pozor i na zdejší faunu, čítající kočkovité šelmy, ale i prachbídné hmyzáky, kteří jsou kolikrát horší. Avšak jsou zde i naprosto neškodní tvorové, mnohdy i nápomocní. Jen málokdo by se divil, že právě na tomto místě poskytujícím život vlastně celé Illivenas se nachází město. Welneas je hlavním sídlem víl, které shromažďují potraviny, kterými následně zásobují zbytek země.

Východní polopoušť

 

Moře písku zde pomalu nahrazují trsy odolných trav a nějaké ty odolné rostliny jako jsou kaktusy ba dokonce zakrslé keře, jež poskytují stín malým hlodavcům. Také je tu daleko více kamenů, na kterých se častokrát vyhřívají nebezpeční hadi. V tomto prostoru je daleko těžší se schovat, převážná rovina zasahuje až k hranicím Cyry, i lehce přes ně. Nic moc se tady nenajde, jen velmi houževnaté rostliny a zvířata. Místo by se dalo pokládat za skutečnou výzvu pro trénink Serenů, jež ho také obývají. Jejich město Srensius je spíše takovým obrovským táborem složeným z různobarevných stanů, ve kterých Serené přebývají. Není tedy nezvyklé, že se občas město o pár mil posune, ale většinou se Serené pohybují ve stejném okruhu.

Východní polopoušť.jpg
Řeka královny Illivenas.jpg

Řeka královny Illivenas

 

První vládkyně říše, kdysi se svojí armádou bránila řeku při válkách s železozubými. Řeka byla uhájena, avšak vítězství nikdo neoslavoval, neboť lidem milovaná Illivenas při něm zemřela a s ní i zem okolo řeky. Břehy netvoří nic jiného než kámen, který nic nerozbije a nikdy se nezlomí pro vzpomínku na odvážný život, který tu byl zatracen. Řeka se stala symbolem a taky poslední cestou všech vládců Illivenu, na jejímž konci je čeká ta první, co jí prošla. Všichni vědí, že tato řeka má silný význam, stejně jako město Ashshil na jejím břehu, které bylo zasvěcené bohu Batironovi, jež si vzal královnu k sobě na oblohu. Jedná se spíše o město duchovních a sídlí zde Illivenasské kněžky.

Xibramská poušť

 

Vysoké písečné duny obíhají svůj hlavní střežený poklad v podobě hlavního města a chrání ho. Kdo není vítán nebo kráčí do města se špatným úmyslem, toho duny nepustí a pohltí ho uvnitř své pasti, ať už se jedná o tekuté písky nebo silnou písečnou bouři, která nepřítele pohřbí zaživa. S pouští není radno si zahrávat, jelikož je očarovaná mocným kouzlem, jež úspěšně brání všechny, co žijí přímo v Xibramu.

Xibramská poušť.jpg
Schodi-t.png

Plamen Života pouště

 

Hluboko pod hlavní město vedou točité kamenné schody. Tisíc schodů vede až do chodby, která končí kamennými dveřmi, za kterými se ukrývá skutečný poklad. Plamen, který nikdy nedohoří, dokud nepadne poslední Illivenasan. Ani jeden občan této země si nenechal ujít pohled na tento klenot náležící jejich zemi. 

Xibram

 

Město uprostřed pouště, vystavěné z tmavého pískovce a i samotného písku, který je všude kolem. Už spoustu let je to město míru a rozmachu, který se mu snaží dodat budoucí vládce. Nikomu tu nic nechybí. Studně dodávají obyvatelům vláhu a pověřené víly denně vozí jídlo z nedaleké oázy souříčí Čtyřech. Město je také významným a proslulým svými hudebními koncerty, které skoro jako tradici zavedl Oldir Baldimor.

Xibram.jpg
bottom of page