top of page
Evasir
Evasir_.png

Astar

Smaragdový

hvozd

Hlavní

doly

Zelené

roviny

Základní popis

 

Rozlohou se řadí mezi menší vílí země, se rozhodně ho to nečiní méně významným. Evasir je zemí kovů a hlavně oceli. Každý se věnuje buď výcviku v armádě nebo tu dolují železo a další kovy, ze kterých se vyrábí nechvalně známá Evasirská ocel. Krom vojenských cvičišť a dolů se tu vyskytuje ještě les na jihu, který rozhodně stojí za zmínku pro svoji jedinečnost.

Způsob života

 

Evasir je nejvíce vojensky zaměřeným královstvím ve Vílí říši. Polovina zdejších obyvatel je součástí armády, ta druhá se stará o to, aby bylo vše, co je potřeba k boji. Hlavní surovinou jsou tu kovy, které se těží v Hlavních dolech. Nachází se tu nejvíce kovářů, kteří se převážně specializují na výrobu zbraní či zbroje. To je také hlavní surovina, se kterou obchodují. Kromě hlavního města se spíše než osady či města nachází v Evasiru výcvikové tábory, které jsou sami o sobě v podstatě městy, ovšem většina dětí tu podstupuje výcvik, aby se následně mohli přidat k armádě. 

Smaragdový les.png

Smaragdový hvozd

 

Překrásná zeleň odráží světlo a když se lesem prohání vítr, jde slyšet cinkání listí. Ne nadarmo má les svůj název, jelikož tady všude rostou drahokamy. V největší míře smaragdy, ale místo plodů stromy dávají safíry, rubíny, citríny a další krásné barevné kameny, po nichž nejeden zatouží, když je spatří. Najdete tu i jeskyně z obsidiánu, ve kterých žijí rozmanitá stvoření mnohdy i spící draci, kteří kdysi nahromadili tyto drahé kameny a kouzla je přiměla k růstu. Je tedy naprosto pochopitelné, že se tu nachází i město Dragonisů, Ismmelle, které se rozprostírá v jedné z největších jeskyní, jež se v lese nachází a zrovna není domovinou jejich spícího vzdáleného příbuzného.

Zelené roviny

 

Rozlehlé území táhnoucí se od hranice s Mairornem až k hranici s Cyrou. Na rozdíl od dalších zemí nemají Evasirští žádná pole s obilím a jinými surovinami, které by mohli pěstovat, každý prostor slouží hlavně k výcviku armády a po rovinách je nemalé množství chrámů, kde se děti učí uměním boje a poté jsou rozděleni do vojenských táborů, kterých je tu ještě víc. Takovým hlavním střediskem v tom všem je ale město Jaslin, které je takovou základnou vojevůdců z Evasiru. Právě tady se rozbírá každý krok týkající se armády ještě před tím, než se nějaké změny navrhnou vládci.

Zelené roviny.jpg
Hlavní doly.jpg

Hlavní doly

 

Vstup do dolů najdete nad Astarem. Je to rozlehlá podzemní síť, která se po všech letech rozkutala už do poloviny Evasiru. Tunely jsou chráněny kouzly, aby se nezhroutily a vílí horníci mohli těžit ještě hlouběji pod zemí. Bohužel je smutná skutečnost, že z dolů jen tak někdo už neodejde, horníci mají svoje místo pevně dané tady a pracují, dokud nezemřou a ti, co se pokusí své rozhodnutí zvrátit se většinou při pokusech o útěk ztratí v tunelech. Kdesi uprostřed tunelů je jejich hlavní ubikace, město Irnelon, které sice neposkytuje kdovíjaké pohodlí, ale stále je tu více komfortu, než v tunelech samotných.

Astar

 

Strohé hlavní město vojensky založené země. Těžko byste zde hledali stopy po umění nebo nějaké hlubších kulturních památkách. Každý má jen to, co nezbytně potřebuje. Ani hrad není nijak honosný a přeplácaný jako všechny ostatní. Neobdělané kameny jsou slepeny maltou a nikoho nezajímá, jak to vypadá, stačí, že všechno slouží účelu. Moc krásy tu nikdo nenajde. Vlastně žádnou.

Astar.jpg
bottom of page