top of page
Fiplin
Fiplin.png

Heden

Středozemní nížiny

Dyribthanský

průsmyk

Vojenský

tábor

Illyrijské

hory

Tichý

les

Základní popis

 

Největší království lidské Říše. Avšak tady se respektují všechny vílí rasy na rozdíl od sousedního Mairornu. Severu dominuje horský průsmyk ze západní strany a útesům z východní. Nachází se tu ohromné říční toky a samozřejmě i les a pohoří z jihu. Hory náležící Illyrijcům jsou od království oddělené jednou z řek, tudíž tvoří samostatnou jednotku, ovšem stále oficiálně patří pod Fiplin a tedy i pod moc lidského krále.

Způsob života

 

Není těžké určit, že většina zdejších obyvatel se angažuje v armádě, jelikož tu sídlí hlavní vojenský tábor, který je podobně rozlehlý jako hlavní město. Sídlí tu totiž jednotky ze všech koutů kontinentu, ať už nižší nebo vyšší víli, Crochanky nebo lidé. Ovšem na jihovýchodě se daří zemědělství a hospodářství. Na středozemních nížinách můžete najít jak pole s obilím, tak i louky s dobytkem. Stejně tak se tu nachází i menší města nebo osady.

Dyribthanský průsmyk

 

Úzká cesta mezi horami, jež jsou obklopeny mořem a útesy. Název sám napovídá, že se jedná o jedinou pozemskou cestu. kterou by mohly monstra a železozubé čarodějnice proniknout na jih kontinentu. Průsmyk je sám o sobě neškodný, byť z vrcholků hor odpadávají kusy kamene. Spíše nezneškodněných příšer by se měli všichni bát. Na půl cesty mezi Dyribthanem a Fiplinem pak průsmyk přetíná magická bariéra, která zabraňuje hromadnému vniknutí Železozubých na území Fiplinu. Ta se roztahuje ale i dále do moře, pro případné útoky na lodích.

Vojenský tábor

 

První obranná linie proti případné Dyribthanské hrozbě. Vznikl už po válkách s čarodějnicemi a od té doby se rozrostl. Nachází se přímo pod průsmykem a najdete tu již pevnou kamennou část ve středu tábora. Zbytek tvoří stany pro vojáky armády, která se skládá z lidí i víl, mužů a žen a prostě všech, kdo chtějí bojovat v první linii za svou zemi.

Vojenský tábor.jpg
Středozemní nížiny.jpg

Středozemní nížiny

 

Věčně zelené louky, úrodná pole, kdejaký ten malý rybníček nebo snad i obory, které však ani nestačí svojí rozlohou pro zapsání do mapy. Ačkoliv se mohou tyto nížiny zdát jako zbytečné, jsou hlavní zásobárnou obilí, ryb a pasteveckých zvířat v celém Fiplinu. Není divu, že jejich obyvatelstvo je roztroušeno do mnoha a mnoha vesniček, plných lidí všech ras, jež se zavázali starat se o to, aby bylo všeho dostatek. Nachází se zde město Colveil, které je známé pro své bohaté farmářské trhy, ale možná i více pro četné nevěstince, které rádi navštěvují vojáci v době volna.

Přístav Barsten

 

Ačkoliv by Barsten jen málokdo dokázal nazvat městem, teoreticky by mu mohl někdo věnovat označení přístavní vesnička. Malá osada umístěna na nejsevernějším bodě Fiplinu u moře. Byť království neoplývá nějakým rozložitým loďstvem, nachází se zde hojné množství rybářských kocábek, které zásobují i nedaleký Heden rybami. Krom věčného pachu rybiny, který není pro návštěvníky tak docela lákavý, se tu nachází i tržnice, na které se nabízí prakticky cokoli od koření přes zbraně až po parfémy, jejichž vůně dá zapomenout i na hlavní doménu zdejšího přístavu. Také se jedná o jedno z mála míst v této zemi, kde žijí výhradně pouze lidé a víly nebo polovíly se zde nacházejí pouze jako návštěvníci, díky občasným obchodům s Mairornem.

Přístav Barsten.png
Tichý les.png

Tichý les

 

Majestátní a mírumilovný, avšak jen ztěží tu zaslechnete něco jiného než ozvěnu vlastních kroků. Dávné kouzlo chrání obyvatele před vetřelci, takže tady není slyšet ani zpěv ptáků, natož pak opatrné kroky laně, skrývající se před lovci. Les ale poskytuje skvělou možnost k nalezení vnitřního já uprostřed nekonečného moře zeleně a ticha. Ono ticho a klid daly také vzniknout městu, které je na rozdíl od zbytku země založené spíše na vědomosti, než-li na válčení. Bassons je známé jako město učenců a těch, co jsou více pasivní vůči válce v průsmyku, ale nemůže se zapřít, že tu byli vychováni jedni z nejlepších stratégů.

Illyrijské hory

 

Kruté, nehostinné a smrtící. Takové byly tyto hory za dávných časů a takové jsou i dnes. Prudké srázy, odlamující se kusy skalisek a i nevyzpitatelné horské větry však slouží jako skvělá výcviková dráha a také jako útočiště Illyrijcům, kteří mají v horách tři hlavní kolonie a tábor rozvinutý všude, kde to hory dovolí bez toho, aby je pohřbily pod sutí. Šedá skaliska jsou domovem okřídlených vojáků, kteří si je vybrali jako odměnu za svou pomoc Fiplinu a lidem. Sice tedy spadají pod autoritu krále, ovšem faktickou moc nad nimi nevykonává a hory se tak dají považovat za jakési autonomní území, proto není moudré lézt na jejich území bez vyzvání. Hlavním Illyrijským táborem je poté město Ilyhenore, ve kterém sídlí vůdce Illyrijců.

Illyrijské hory.png
Královy sady.png

Královy sady

 

Rozlehlý ovocný sad, který se nachází několik kilometrů od hranic s Illivenas. Sice nesou označení "královské" rozhodně se tu nehraje na to, že by se mělo jednat o jeho majetek. Sady fungují hlavně proto, aby si sem i chudí obyvatelé mohli přijít natrhat ovoce a nemuseli hladovět. Nacházejí se tady všechny různé ovocné stromy od ty běžnější, jako jsou hrušně, jabloně, třešně, až po nějaké ty tropičtější, jako jsou pomerančovníky, citroníky a broskvoně. Celkově jsou sady rozděleny na části podle toho, které ovoce tam zrovna roste. Celé sady poté křižuje spousta potůčků, které jsou překlenuty lávkami. Původně byly darem pro královu ženu, ale po její smrti dal zavést obecné pravidlo, že jsou pro všechny.

Měsíční jezero

 

Jezero, které se sice nemůže svojí velikostí rovnat ani s tím nejmenších z cyrských jezer, ale to mu neubírá na významu. Samotné jezero se nachází pod útesy, na kterých je vystavěno město Heden a je známé pro svoji čistou vodu a i vodní hladinu, která často působí jako zrcadlo. Díky této vlastnosti získalo jezero své jméno, neboť by snad nikdo nerozeznal rozdíl mezi měsícem na obloze a měsícem na vodě, kdyby ho sledoval v odrazu. Jezero je oblíbeným místem pro plavce, ale i pro rybáře, nemluvě o zamilovaných párech, co se rádi prochází při měsíčku a sledují až kouzelný zrcadlový efekt.

Měsíční jezero.png
Heden.jpg

Heden

 

Město na útesech. Leč se dá pokládat za hezké, rozhodně není přehnaně zdobené. Všechny domy i samotný hrad královské rodiny jsou vystavěny z bílých kamenných kostek a cihel, které nechal král Dorian dovést před několika tisícem let, když původní město padlo při bitvě o Heden na začátku 3. věku, takže na něm musel vystavět nové, které odolává všem živlům a věří se, že už nikdy znovu nepadne.

bottom of page