Dyribthan
Dyribthan.png

Kravilas

Krvavé

řeky

Západní

hory

Středozemní pustina

Šeptající

hvozd

Základní popis

 

Rozsáhlé území, jež náleží železozubým. I přes velikou říční síť jde spíše o pustinu. Zeleň tu najdete pouze v okolí povodí a v nemalém hvozdu, který slouží jako úkryt mnohým monstrům z nočních můr samotných. Celý Dyribthan je pomyslně rozdělen na tři území. Západ Žlutohnátek, východ Modrokrevných a jih Černozobých. Samozřejmě je i sever, ale na ten si netroufají ani čarodějnice, tudíž nespadá pod jejich území.

Západní hory.png

Západní hory

 

Vysoká neúprosná skaliska sloužící jako domov Žlutohnátkám. Není tu nic, co by přežilo nehostinné podmínky těchto hor. Pouze čarodějnice a jejich vražední mazlíčci. Hory samy o sobě jsou smrtící pastí, ze které není útěku. Cestu ven dokáže najít pouze železozubá, jelikož jsou hory chráněny dávným kouzlem, jež nezvaným popletou hlavu. Ti, kterým čarodějky dopřáli ve své zvrácené velkorysosti svobodu, vypráví, že se ohromné vrcholky snad sami pohybují. Na celém kontinentu není vyšších hor. Zhruba uprostřed pohoří se poté nachází město náležící klanu Žlutonohých, Zuzzox.

Šeptající hvozd

 

Již na první pohled ne zrovna přátelské místo. Les je plný tmavých zákoutí a stromy v něm jsou tmavé a hrůzu nahánějící. Nechybí tu ani bažiny, ze kterých jeden už nemusí najít únik a navždy skončí na jejich dně, ať už jako kostra nebo jen zbytek v břiše tvorů, co v bažině žijí. Ačkoliv je hvozd nepřívětivý, představuje hlavní zdroj nejlepšího masa zvířat jím zoceleným. Už jen z toho důvodu není doporučen k návštěvě poutníkům, co vůbec zabloudí do Dyribthanu, octli by se v hlavním lovišti železozubých a bydlištěm nejkrutějšího klanu v podobě Černozobých. Nas Gorkak je posledních několik staletí obydlen pouze z části, jelikož je většina jeho obyvatelek v hlavním městě, ale stále je to město náležící právě jejich klanu.

Šeptající hvozd.jpg
Krvavé řeky.png

Krvavé řeky

 

Soubor největších řek, jež byli vskutku v dávných dobách zbarveny krví stovek a tisíců lidských i vílích válečníků ve válkách, díky kterým byly čarodějnice vytlačeny na své současné území. Stále se věří, že zdejší vody drží duše mrtvých, jež čekají, kdy bude jejich smrt pomstěna a železozubé budou vyhlazeny z povrchu světa. Řeky se rozprostírají na východě a táhnou od severu země až k jihu. Více k severu se také nachází osada Modrokrevného klanu, město Magruss, které je známé pro své četné knihovny a archívy, jež ale krom Modrokrevných skoro nikdo nenavštěvuje. Jsou také váženým lovištěm, protože jejich travnaté břehy lákají vysokou zvěř.

Středozemní pustina

 

Zbytek země, jež je pouze vyprahlá písečná pláň, která směrem k srdci postupně přechází v kámen. Zde najdete opravdu už jen nejodolnější pouštní rostliny, tak seschlé, že se jeden musí ptát, zda-li vůbec ještě žijí. Nic moc tu není, zkrátka pustá rovina, jež obíhá zmíněné srdce území.

Středozemní pustina.jpg
Kravilas.jpg

Kravilas

 

Hlavní město železozubých - Město z kamene. Už není nikdo, kdo by mohl vzpomínat na jeho vznik, o toho, jak jej tesali do kamene, avšak všichni ho znají. Město hrůz a utrpení. V současné době pod navládou Černozobých, jež jsou nyní u moci. Je hlavním ústředím, ze kterého se řídí úplně všechno.