top of page
ff66371037c14b85ca31864f5938ff2c.jpg
8ce2ab6e24706f2a35e225b147dbaec3.jpg

Bellamy

Duskblade

tumblr_n9c6skLbqF1t1prrio1_400.jpg
Lucas-Aurelien-Model-004.jpg

Vznešená víla

267 let

Lovec nestvůr

Hráč: Nutelka

"If your ambition demands you to walk through hell, walk like you own the place."

Vzhled

Bellamy měří 178 centimetrů a nikdy mu jeho výška nepřekážela. I přes to, že protivníci bývají často vyšší. A mají více končetin, ale to je vedlejší. I tak se jim se svou svalnatou postavou, ne však přehnaně. S touto přiměřenou výškou a váhou dosahoval obdivuhodné hbitosti i mezi členy své rasy. S vlasy černými jako uhel a vousy stejné barvy, obvykle dorostlé akorát na krátké strniště, sám na sebe neupozorňuje. Daleko větší problém z této strany způsobují téměř azurové oči se stříbrným kroužkem okolo zorniček. Půvabný obličej leckdy zaujme nejen víly. Komplikace ovšem často přicházely po odšacení. Podlouhlá jizva táhnoucí se od levého ramene k poslednímu levému žebru by nebyla tak výrazná, kdyby nebyla hypertrofická. Bez možnosti kompletního vymizení díky původní hloubce zranění. Nebyla to ovšem jediná jizva. Krom jizvy na tricepsu levé paže, dvanácti jizev na zádech a třech na dolních končetinách získaných za nesčetné dekády od různých tvorů či humanoidních bytostí, se jeho tělo pyšní i jednou popáleninou přímo na pravém prsu v místě, kde se pod kůží jeho levého protějšku nachází srdce. 

Povaha

Bellamy je pruďas. Tedy skoro vždy. A nutno přiznat, že ne na všechny. Jeho přístup k většině lidí by se dal připodobnit k vyčkávajícího predátora připraveného zařvat, nebo i s tichou elegancí problém odstranit. Druhá varianta musí mít ovšem velmi vážné důvody. To mu ovšem nebrání ukázat zuby pokaždé, když se mu znelíbí byť jen křivý pohled jeho potenciální oběti. V boji je stejným chladnokrevným nástrojem, jakým je jeho meč a početné množství dýk ukrytých na různých částech oděvu a zbroje. Bellamy ovšem není jen nerudným, věčně krvelačným mužem. Úplný opak se projevuje mimo jeho profesi a špatnou sortu společnosti. V lesích uvnitř fiplinského království je místo, kde se z něj stane téměř vždy klidný vyrovnaný člen vílí rasy. Pokud tedy nepočítáme jeho oblíbené popichování, opakování hloupých otázek a dělání si legrace, pokud se s ním do chaty přesune nějaká návštěva. Jeho další tvář odkrývá před svou vlastní rodinou a lidem dost blízkým a obdarovaných jeho důvěrou. V té chvíli je to velmi otevřená, přátelská a ochotná bytost. I přes časté žerty, občasné výkyvy nálad způsobené útokem "prvního" Aswanga a jiných tvorů a jiné neduhy se ale vždy snaží všem dokázat, že pokud si jeho lásku či přátelství zaslouží, je schopen jít pro ně až do nejhlubších pekel. Tato obětavost se sice někdy nevyplatila. Je to ovšem daň za otevření se špatné osobě. A takové byly. Velmi pozitivně, téměř oplývajíc kreativitou, reaguje na různá umění. Dobrá píseň v něm dokáže probudit mladíka posedlého myšlenkou protančit celou noc či dokonce najít životní lásku. Leckterý obraz v něm probudí myšlenkové pochody jindy nepředstavitelné. Pouhý pohled na obraz vyvedené lodě plavící se po moři v něm dokáže probudit touho stát se dobrodruhem překonávajícím vzdálenosti, které by nezvládl ani s nejlepším koněm. A smutná báseň obsahující zradu v něm dokáže probudit nenávistnou šelmu schopnou svými drápy rozsápat celé říše. 

Dovednosti

Bellamy se během výcviku u mistra Krollena naučil používat hned několik zbraní. Kromě meče mezi ně patří i kopí se dvěma hroty, luk, rapír a sekyra. Nikdy ovšem nepřivykl boji se štítem v ruce. Během výcviku samozřejmě musel zvládnout i jízdu na koni, dlouhé běhy (samozřejmě ve vílím měřítku), nošení, spravování a upravování své kožené zbroje, kterou si dokonce upravil tak, aby mu nebránila v pohybu. Samozřejmě ho matka s otcem naučili číst a mezitím i hrát na příčnou flétnu. Během tohoto stoletého výcviku se ovšem zaměřoval i jeho původní zájem o magii. I přes nechuť trávit čas posedáváním mimo jeho srub, kdy má za úkol cokoli jiného vyžadujícího pohyb se dokázal překonat a studovat knihy a zaprášené svitky. Kromě převážně bojových a magických dovedností si osvojil i další. Ke hraní na flétnu a obdivování umění se dokonce pokusil naučit umění provozovat. Konkrétně malování. To ovšem neovládl na úrovni, kterou by si přál. Také mu není cizí přežívání, které si nejvíce oslovil během lovu na bestie, které prohlásil za své úhlavní nepřátele. 

Rodina

Devan Duskblade

Otec, člen armády. Původně lučistník. V současné době velitel čety u pěchoty. Po jedné z bitev potřeboval opravit svůj meč. Seznámil se tehdy s jistou Claire Proudshine.

Claire Proudshine

Matka, kovářka vyrábějící zbraně pro evasirskou armádu. Během svých prací se seznámila s Devanem a nakonec spolu žijí v domě s vlastní kovárnou.

Ashe Proudshine

Sestra, učenkyně ovládající magii větru. Po naučení se těchto oborů se vrhla do cestování se snahou se časem prosadit do diplomatické služby.

Bellamy Duskblame

Praděd Bellamyho a oficiální zakladatel rodu Duskbladů. Jméno pro svůj rod získal díky čepeli, která pro něj byla natolik charakteristická, že podle jejího jména všichni poznali, s kým mají tu čest.

Alexa Gerwyn

Bojovnice a kamarádka, která jistý čas studovala u stejného bojového mistra jako Bellamy, následně se odloučili a setkali až při cestě na zkoušku u mistra Grilliona, kde zemřela při útoku Aswanga

Krollen

Belammyho učitel boje. Celkem veselá osoba, která si ovšem zakládá na pravidle, které hájí zásady správnosti tvrdého tréninku.

Grillian

Bojový mistr, který je zároveň také zkoušející ve zkoušce bojem. Byl poslední ze skupiny, která čelila Aswangovi a následně Bellamyho zachránil před smrtelným zraněním společně se svou přítelkyní

Historie

Bellamy se narodil za noci uprostřed zimy, kdy padalo tolik sněhu, že dosahoval ke střechám přízemních domů. Byla to krutá zima a nikdo včetně jeho rodičů nevěřil, že zimu novorozená víla přežije. Jméno Bellamy vybrali ještě před narozením na počest Devanova praděda Bellamyho Duskblada, který se stal velmi známým válečníkem, který získal rodině její současné příjmení. Čepel soumraku byla totiž zbraň, která ho proslavila. A tak se z oslovení "Bellamy, Čepel Soumraku" stala postupem času ve své podstatě legenda. A neznalost jeho původního příjmení mu celé jeho okolí jednoduše dalo nové, které nosil se ctí. Nicméně rodiče malého Bella si mysleli, že darování tohoto jména jistě pomůže naplnit podobný osud. Nicméně se minimálně ze začátku pletli. Chlapec více než o zbraně a boj jevil zájem o lov v lesích. To v něm vypěstovalo oblibu pobývat často osamocen v lesním srubu, který bral jako druhý, o dost bezpečnější domov. Tento stav však nepřetrval. Věděl, že v něm vře magie. Dokonce si byl jistý, cítí oným zvláštním způsobem spříznění s větrem, který jako kdyby poháněl krev divokým tempem, kdykoli se rozčílil, či se pokoušel přestát situace ohrožující jeho hrdost. Tento pocit často vedl k zamyšlení, jestli by se neměl u někoho učit. Představa používání magie ho nadchla natolik, že rodiče požádal o přiřazení k libovolnému mistru tohoto umění. Rodiče měli ovšem i své vlastní plány a z prosby se po dlouhé diskuzi a dohadech stal ve své podstatě obchod. Věděl, že v obojím získá on i jeho rodiče a tak souhlasil. Oni sami, za pomoci jeho sestry, ho začali učit magii. Podmínkou totiž bylo aspoň částečné naplnění odkazu svého prapředka v podobě přijmutí cesty válečníka. Bellamy už v té době ovšem věděl, že jeho cesta, pokud poputuje k rodinou očekávané slávě, bude jiného charakteru. 

Učit se umění boje mu nevadilo. Trénink spojený s učením se magii s jeho rodiči a sestrou a jejím praktikováním byl velmi náročný po psychické i fyzické stránce. To ho neodradilo od jeho cílů. Až při ukončení neuvěřitelného stého roku výcviku nastala krutá změna. Mistr boje Krollen ho poslal do zapadlého panství na severovýchodě Evasiru společně s dívkou, kterou bral téměř jako partnera na život a na smrt. Alexa Gerwyn byla zdatnou bojovnicí učící se původně u Krollena stejně jako Bell. Později se odešla učit k jinému mistrovi a nyní byla zpět. A měla být vítaným náhradníkem do dua. Původně měla jet jeho sestra Ashe, která se v průběhu jeho výcviku učila také magii. Místo boje se ale soustředila na umění méně bojovného rázu, znalost území říše víl. Krajiny, obyvatelé, zvyky, flóra a fauna. Bellamy nikdy nepochopil, jak si dokáže jeho sestra vše zapamatovat. Ona to zvládla za poloviční dobu, než si představoval u sebe na naučení těchto vědomostí. A u sebe to odhadoval na více než jednu nebo tři dekády.

Vyrazili tedy za sněhobílého rána na severovýchod. Projeli kolem hor až ke středu jejich úpatí. Tam našli vesnici, v jejímž okolí měli splnit svůj původní cíl. Krollen je sem vyslal za další ze zkoušek. Porazit místního mistra, který je Krollenovým kolegou a starým přítelem. Bellova sestra měla původně jet jen jako doprovod. Její náhrada Alexou se tedy projevil jako příležitost k tomu, aby si jeho kamarádka rovnou prošla stejnou zkouškou. Navíc se v její přítomnosti cítil Bellamy uvolněný. A i přes své prudérní nálady a narážky si Alex vážil. Takovou vazbu měl do doby jejich společného výcviku pouze k rodině. 

Po dlouhé cestě, v očekávání menšího času na odpočinek, zastavili v hostinci. Při otevření dveří je přivítal krčmář příhodně mířící jejich směrem. Nešel je ovšem přivítat. Prchal ze svého vlastního podniku, aby nedopadl jako muž, který s vteřinu po jejich srážce s hospodským poroučel na zem po kopanci rovnou do nosu. Tento úder uštědřil osobě na zemi vysoký muž s mečem pevně zavěšeným u pasu. Podle Krollenova popisu poznali Grilliana, místního mistra boje, který momentálně seskakoval ze stolu. Po tomto nevšedním přivítání a následném seznámení je Grillian chtěl vzít do svého domu mimo vesnici, kde přebýval. 

Zkouška ovšem proběhla jinak, než se očekávalo. A to také rozhodlo o Bellově budoucnosti. V den zkoušky narazili na něco, co v životě nespatřil. Snesla se na ně okřídlená smrt. Bylo to poprvé, kdy Bell viděl na vlastní oči Aswanga. S obřím zobákem a gigantickými křídly. Byla to krvavá řežba. Po dlouhém boji pod velením Grilliana a náročné improvizované spolupráci proti této bestii zjistil Bellamy bolestivý fakt. Bestie byla na mnoha místech zraněná a vypadalo to, že je mrtvá. Grillian tam sice stál pouze s lehkým zraněním  na levé noze, ale Alexa ležela v trávě bez dechu. Chtěl se pokusit jí podat první pomoc. Zastavil ho ovšem fakt, že se na její nacházel otvor po pařátu, který zasahoval hluboko do dutiny lebeční. Bellamy v záchvatu vzteku šel zpět k původci té rány. S mečem v jedné a sekyrou v druhé ruce začal sekat nehybného tvora. Aswang ovšem nebyl mrtvý, pouze smrtelně zraněný. Při třetí ráně se jeho pařáty znovu pohnuly ve smrtícím pohybu. A zasáhly. Bellamyho levý bok se otevřel stejně lehce, jako když naříznete máslo horkým nožem. Bolestivě zařval a spadl na zem. Obklopila ho temnota. Před úplnou ztrátou vědomí ovšem viděl, že jeho tři poslední rány byly konečně pro tu bestii smrtící. Pak upadl do temnoty, ze které si myslel, že se neprobudí.

Probudil. Po probuzení mu bylo sděleno, že ležel napůl cesty mezi temnotou a tímto světem týden. Týden, kdy se napůl probouzel s výkřiky jména jeho spolubojovnice na rtech. I teď se mu chtělo do světa vykřičet její jméno. Snad tím chtěl zajistit, aby se na ní nikdy nezapomnělo. Tato rána mu připadala strašnější, než jakou očekával při úmrtí někoho blízkého. Strávil na lůžku ještě měsíc, než mu Grillian dovolil začít normálně chodit. Samozřejmě se to neobešlo bez několika pádů, než si nohy zvykly na váhu, kterou dlouho nenosily. Později Bell zjistil, že vděčí za život léčitelce, která byla zároveň Grillianovou družkou. Bellamy v té době učinil rozhodnutí. Přišel na rozdíl mezi ním a jeho prapředkem. Po zotavení se pustil do nového tréninku. Ne jako bojovník, ale jako znovuzrozený lovec bestií. Vrátil se domů, kde svou sestru požádal, aby ho učila ho tvorech na tomto kontinentu. Trvalo to dlouho. Příliš dlouhá doba očekávání lovu, který chtěl na své cestě za pomstou provést. Věděl, že Aswang dávno hnije na poli, kde ho nechali až na užitečné části těla ležet. Zadal si ale nový cíl. Vymýtit co nejvíce agresivních tvorů vypsaných v bestiáři jeho sestry, který mu darovala den před jeho nečekaným zmizením, o kterém věděla jen ona. Nelíbila se jí představa, že její bratr opustí domov a vydá se stezkou bolesti a víru jeho ocele. To ji ovšem nezabránilo v podpoře a dokonce mu na cestu dala dar. Meč z evasirské oceli. Meč s jednoduchým vzhledem, ale se smrtícím ostřím a kvalitou způsobující pocit, že zbraň je prodloužením jeho paže. 

Bellamy opustil starý domov. Vydal se za hranice Evasiru. Na svých cestách vystřídal spoustu míst k žití. V posledních 15-ti letech si ovšem oblíbil jedno místo. Postavil si srub uprostřed lesa někde mezi Vojenským Táborem a Hedenem.  To mu ovšem nebrání rozjet se na svém nejnovějším koni Sitrinovi do dálky mimo toto království.

Zajímavosti

  • Má rád všechno, co má v sobě maso

  • Má řadu tetování linoucích se mezi jizvami... nikdy však na nich (kromě těch novějších na místě, kde již tetování je)

  • Má problém důveřovat zvířatům. Výjimkami jsou koně a psi.

  • Nikdy nepřestává dávat pozor na svůj bestiář, který postupně doplňuje o druhy, se kterými se jeho sestra nesetkala

  • Velmi si cení magie větru a snaží se jí naučit

  • Má psy Dona a Crixa

Magie

Vzdušná magie

Schopnost vidět větrné proudy

3/10

S vynaložením určitého úsilí je schopný vidět silné proudy větru, ovšem mírný vánek je stále mimo jeho možnosti. Dokáže tak určit směr a rychlost silnějšího větru.

Usměrňování poryvů větru

4/10

Zvládne vzdušný proud zrychlit nebo zpomalit, a to v docela velkém měřítku, tudíž z mírného vánku dokáže udělat pěkný fičák, ovšem nějaké vychylování z přirozeného směru zvládne jen u mírného vánku.

Manipulace s větrem

1/10

Při silnějších emocích dokáže vytvořit slabý poryv větru, ovšem je to spíše nevědomý úkon, než aby to bylo účelné.

Snižování a zvyšování tlaku vzduchu

-/10

Víla tuto schopnost neovládá.

Vytváření přírodních úkazů spojených s větrem

-/-

Víla tuto schopnost neovládá.

Vzdušná magie

Přemisťování

3/10

Zvládne přemístění na vzdálenost dvou až tří desítek metrů, pokud jde o dlouhou vzdálenost. V případě přenosů na kratší vzdálenosti, často v řádu metrů je schopnější a zvládne i čtyři přemístění za sebou, ovšem měl by počítat s tím, že ho to unaví.

Mentální štít

3/10

Jeho štít se stále řadí mezi ty slabší, navíc je potřeba, aby se soustředil na jeho držení. Obejít ho je stále docela jednoduché, ale dokáže poznat, když se mu do hlavy chce někdo dostat. Ovšem nemusí být tak jednoduché zahradit některé části své mysli před vniknutím. U silnějších uživatelů magie mysli je pro něj složitější, jak se bránit, tak tomu zabránit. Jeho štít vypadá jako bouřkový mrak, ve kterém se prohánějí blesky.

bottom of page