top of page
orlando.jpg
mapy.jpg

Anderion

Castelli

knihy.jpg
kingdom-of-heaven-lg.jpeg

Vznešená víla

101 let

Knihovník

Hráč: Nutelka

"Stay away from negative people, they have problem for every solution."

Vzhled

Anderion je mezi některými považován za velmi atraktivní vílu. Počínaje vlnitými, jako uhel černými, vlasy dlouhými po ramena. Jeho hnědé oči připomínající rozkypřenou hlínu před setím vybízejí k utápění se v jeho pohledu. Dalším výrazným rysem je jeho charakteristický vous á la Van Dyke. Ohledně postavy toho nelze vypíchnout mnoho. Krom klasické postavy doplněné přiměřeným svalstvem má jizvu táhnoucí se od levého boku směrem k podbřišku, kterou získal během cvičení od svého mistra Lyfaen ostrým rapírem. další jizvu můžeme najít přímo v obličeji, kde začíná lehce na obočím levého oka a táhne se bez zasažení víček až k lícní kosti. Tuto výraznost ve tváři doplňuje občas pár vrásek nad kořenem nosu a částečně i nad obočím. Další odlišností, i když ne tak závažnou, je mateřské znamínko připomínající dorůstající měsíc v oblasti levého stehna z vrchní strany asi 10 centimetrů nad kolenem. V oblastí módy našel zálibu v jednoduchých, bílých košilích. Tu doplňuje často cestovním pláštěm doplněným koženými přezkami, či pláštěm vhodným pro knihovníka a pohodlnými kalhotami doplněné buďto klasickou nebo cestovní obuví.

Povaha

Vše, co se Anderionovi odehrálo v něm zanechalo spoustu stop. Nemálo jich je kladných. Některé jsou ovšem méně šlechetné. Jeho počáteční blok mluvit s lidmi v okolí se i přes Lyfaenovu snahu projevil asi tak, že nyní má často střídavé nálady. V jednom týdnu, klidně i dnu, si s ním můžete promluvit na deset různých témat. Avšak klidně i o pár hodin později s vámi nepromluví ani slovo, jelikož se jeho myšlenky ubírají jiným směrem než k touze se socializovat. Jaký tedy vlastně Anderion je? Na první pohled by vám mohl přijít jednoduše divný. Proměnlivý je to správné slovo. Krom toho, jak komunikuje s lidmi, bývá často před lidmi velmi nestálý a mohlo by se stát, že se někdy příliš nechává ovlivňovat emocemi. A je dost individuální, jestli vám začne vůbec věřit. To se často odvíjí od prvního dojmu, který na něj uděláte. Nicméně to neznamená, že není schopný změnit svůj názor na vás podle vašeho pozdějšího jednání. Dále by určitě stála za zmínku skutečnost, že na některé věci je jednoduše lakomý. V žádném případě ho nežádejte, aby se podělil o čokoládu! Na druhou stranu pro něj není žádný problém přátelům v nouzi poskytnout nějaké výpomoc. Ať už materiální či jiného charakteru. A to by mohla být i slabost. Někdy totiž poskytne pomoc i někde, kde si to daná osoba nezaslouží, či jeho samotného ta osoba nějak urazila nebo mu jinak ublížila. Označil bych to za naivitu. Co se týče jeho ambic, je jasné, že se nehodlá zastavit pouze u knih. Jeho podnikavý duch ho čím dál častěji láká pryč z knihovny a celkově i z Bakirahu. Také díky Lyfaenovým zkušenostem a vědomostem, které Anderiona často dovedly do stavu nekončící touhy po poznání, bylo těžké mladíka umlčet. Tak se u něj vypěstovala tato dosud skrytá přirozená zvědavost. Během let, kdy odešel Lyfaen a Anderion se odebral na Kradionské knihovny naplnit svoji touhu po vědění o další vědní obory se v mladíkovi projevila i jistá touha po dobrodružství. Později se všechny tyto vlastnosti spojily dohromady a utvořily z osamělého mladíka vílu, kterou je Anderion dnes. Kdykoli připraven vrhnout se do světa, který může uspokojit jeho touhu po poznávání nových zemí, kultur, lidí, víl a všeho dalšího.

Dovednosti

Anderion původně neprožil celý život v knihovně. Narodil se sice profesorovi Sylvenu Castelli, ale jeho prvotní zájem ležel jinde. Jelikož jeho otec často studoval knihy válečnictví a válečné strategie, byl Anderion přímo unešen myšlenkou o naučení se boji. Jeho otec, často odjíždějící ke dvorům jiných vílích království, najal učitele šermu až ze samotného Evasiru. Mistr Lyfaen byl velmi přísným učitelem. Na druhou stranu byl mimo tréninkové pole vlídnou a šlechetnou osobou, která často dokázala zastoupit Sylvena v jeho nepřítomnosti v oblasti rodičovství, což vedle jiného pomohlo Anderionovi si ucelit představu o tom, jak vést domácnost včetně správy osobních financí, ale pomohlo to i k získání jistých povahových rysů. Krom šermu hlavně s rapírem ale naučil Anderiona i hře na loutnu, základy přežívání na cestách a základy ohledně matematiky, jazyků a dalších věcí. Následně po Lyfaenově odchodu se Anderion odebral do učení jakožto knihovník, aby nakonec alespoň částečně šel ve šlépějích svého otce. V Kradiově knihovně se nakonec nejvíce upjal na knihy poukazující na proměny, cestopisy a historii magie.

Rodina

Sylven Castelli

Otec Anderiona a zároveň též profesor často přebývající u dvora královské rodiny země Evasir. Je známý pro své studium válečnictví a strategie, a proto je u tohoto dvora velmi vítán. Zároveň je jeho otec zdatným mágem v oblasti přeměn. Jeho zvířecí podobou je sokol.

Kathika Greyshade

Matka Anderiona. Před jejím tragickým úmrtím při porodu byla méně známou, leč silnou uživatelkou magie rostlin. Je tedy logické, že pocházela ze Sendanu. 

Evanlyn Greyshade

mladší sestra. Jejich vztah je velice vlídný, ačkoli se poslední dobou moc nevídají, jelikož se učí magii rostlin v Sendanu. Je o 17 let mladší a často bývá lehkomyslná. jeho sestra se učí magii rostlin v Sendanu a Anderion často "jede pro knihu" nebo "jede to terénu" aby ji navštívil, na rozdíl od Anderiona je lehkomyslná.

Lyfaen Serra

evasirský mistr zbroje a přítel Sylvena Castelli. Během let, kdy Anderionův otec trávil svůj čas u evasirského dvora, zastával Lyfaen roli svého přítele a ve zkratce Anderiona vychoval v muže, jakým je dnes.

Historie

Jak již bylo zmíněno. Oba Anderionovi rodiče nebyli víly z Bakirahu. Na rozdíl od otce totiž jeho matka, Kathika Greyshade, pocházela ze Sendanu. Po několika desítkách let v tomto vztahu plném oboustranného respektu a lásky se jim konečně povedlo oč usilovali. Kathika se dostala do jiného stavu. Ačkoli se to nezdá, Anderionův příběh začíná už zde. Není výjimkou, že těhotenství poznamenávají komplikace. Anderion se v lůně své matky několikrát dostal do situace, kdy již nikdo nevěřil, že dojde k porodu. Nicméně se tak nakonec nestalo. Anderion přišel na svět, i když za strašlivou cenu. Sylvena Castelli, otce novorozeného chlapce, smrt jeho zatím jediné ženy pohroužila do stavu podobajícímu se apatii. Proto se o Anderiona starala v raném dětství kojná. Nyní se ale přesuňme trochu dále. Anderion se musel jistou dobu naučit soběstačnosti. Hlavním důvodem bylo otcova nepřítomnost a stewardova nevole starat se o cokoli jiného, než je dům samotný. Sylven spolíhajíc na majordoma a zároveň netušíc o jeho nezájmu pečovat o pánova syna se odebral na dlouhou pouť do Evasiru. Takto nějakou dobu fungovala domácnost rodiny Castelli. Nakonec nastal čas, aby se Anderion začal něčemu učit. Zde proběhl i jeho přechod v rozvíjení osobnosti. Lyfaen Serra, evasirský mistr meče a přítel Sylvena, se dostavil do sídla rodiny Castelli, kde se prakticky ihned po svém příjezdu ujal mladého chlapce. Ten zpočátku nejevil přílišný zájem ani o matematiku či jiné vědy, které ho měl Lyfaen krom dovednosti se zbraní naučit. Nakonec se k potlačovanému zájmu mladého Anderiona dostal přes výuku historie. Předešlý den si totiž od majordoma, který nesl jméno Marin Darkilion, dozvěděl o chlapcově zájmu a zkoumání otcových knih studia historie a válečnictví. A tak se přes výuku s kordem a poučování o jeho používání v historii dostal až k tomu, že chlapec začal hltat každou větu pronesenou jeho ústy. Tento vztah se postupně prohluboval, a nakonec se pro Anderiona stal jeho mistr více než jen otcovým známým. Ve své podstatě dokázal nahradit Sylvenovu nepřítomnost, kterou Anderion velice dlouhou dobu postrádal. bohužel i tento čas musel jednou skončit a Anderion zůstal opět sám v domácnosti s málomluvným Marinem. tou dobou dovršil věku, kdy podle jeho úsudku nebylo dobré jen sedět doma a lelkovat. Přihlásil se tedy na studium do Kradiovy knihovny a po zdlouhavých procesech a zkouškách byl přijat. Od toho dne se snažil plně soustředit na studium. Prvotní nadšení mu původně bránilo vybrat si mezi rozličnými studijními obory, jakými jsou například historie, botanika, studium magie a mnoho dalších. Nakonec si vybral. Historie magie, cestopisy a nauka o místech tohoto kontinentu a proměny se pro něj staly životní láskou, kterou chtěl prožít zas a znova procházením starých spisů i nových knih nacházejících se v nepřeberném množství svazků a dokumentů této obrovské studny vědění. Během těchto let plných studií a občasného volna se začal zlehka zajímat i o méně praktické, leč kouzelné obory. A tím byli hudba a kresby. Často se vypravoval i mimo zdi knihovny, aby doplnil zásoby kreslících potřeb. Místo skicáku si ale vypěstoval zlozvyk kreslit přímo mezi svoje poznámky do svých notesů a deníků. V současné době se Anderion často vypravuje na cesty. Ať už za studiem, či aby na své dlouhé cestě "náhodou" potkal svou lehkomyslnou sestru, která s ním nevyrůstala a jejich vztah se zatím odvíjel jen přes osobní korespondenci, či výjimečná setkání, kdy se Anderion dostal mimo Kradiovu knihovnu. Na cestách je leckdy vděčný, že měl svědomitého mistra, který mu vštípil krom šermu a základního vzdělání i užitečné vědomosti, jakými jsou například rozdělávání ohně, hledání vody a další. Nyní je Anderion knihovníkem stále studujícím své rozmanité obory a zároveň plný nadšení při zmínce o jakémkoli dobrodružství, či nějaké krátké i dlouhé cestě mimo zdi jeho současného domova.

Zajímavosti

  • Má tetování od spodní části bicepsu po zápěstí: Sokol letící nad lesem za dorůstajícího měsíce.

  • Má velice rád sladké a především čokoládu. 

  • Je velice háklivý na své vlasy, kterých se podle jeho zásad nesmí téměř nikdo dotknout.

  • Nemá příliš v lásce kočky.

  • Naopak miluje téměř všechna létající zvířata. 

  • Je přímo posedlý touhou se pořádně naučit magii proměn. O to častěji sní, že by se mohl nést oblohou v podobě sokola.

  • Vede si deník, do kterého zapisuje téměř cokoli, co ho zaujme. Obsahuje i kresby různého charakteru.

Magie

Magie přeměny

Získávání fyzických atributů

2/10

Momentálně se jedná spíše o nevědomé získávání některých typických prvků pro jeho přeměnu. Změní se mu barva očí ši celý vzhled oka na ptačí, vyraší mu na menší části těla pár pírek. Ovšem není to nic dlouhodobého a po pár minutách se opět vrací jeho původní vzhled.

Zbystřování smyslů

2/10

I smysly se mu zatím zbystřují bez toho, aby to ovládal. Někdy se mu zbystří zrak, někdy sluch. Opět jsou to krátkodobé jevy, ovšem někdy se opakují. Například u zbystření sluchu mu to může přivodit i bolesti hlavy, či migrény.

Částečná přeměna

3/10

Nedokáže částečnou přeměnu sám vyvolat, ovšem dokáže jí zvrátit. Občas se mu totiž přemění prsty na nohou na spáry, či se ruka přemění na křídlo, nebo mu na větší části těla vyraší peří. Tuto přeměnu tedy dokáže zvrátit a vrátit se ke své původní podobě bez větších potíží.

Kompletní přeměna na sokola

0/10

Víla tuto schopnost neovládá.

Přeměna na orla

-/-

Víla tuto schopnost neovládá.

Schopnosti víl

Přemisťování

2/10

Jeho osobní maximum je zatím asi 28 kilometrů na jedno přemístění. Ovšem překonání této vzdálenosti ho vyčerpá. U kratších vzdálenosti v řádech metrů mu to nebere tolik energie a dokáže to zopakovat až třikrát v krátkém sledu za sebou, pak musí opět nabrat energii.

Mentální štít

2/10

Sice se už dá mluvit o mentálním štítu, ale rozhodně je pořád slabý. Není nic složitého se mu dostat do hlavy, ačkoliv dokáže vycítit, že tam někdo je, tak nějak zablokovat svou mysl ještě stále neumí, takže se může spolehnout leda tak na zahlcení dotyčného nepotřebnými myšlenkami či vzpomínkami. Jeho štít vypadá jako mapa, různých zemí, které se propojují ši tam můžou probíhat i jeho myšlenky.

bottom of page